AMSTERDAM - De gemeente zet zich in voor honderden nieuwe woningen in de Kolenkitbuurt Midden . Als onderdeel van de Aanpak Kolenkitbuurt zal geïnvesteerd worden in de hele buurt: niet alleen in woningen maar ook in voorzieningen en activiteiten voor buurtbewoners. De bouwplannen bestaan uit de sloop van 222 woningen en de nieuwbouw van 385 woningen aan de Sinjeur Semeynsstraat (het 'Sinjeur Semeynssblok'). Aan het Piet Paaltjenspad staan 18 karakteristieke ‘Piggelmeewoningen’ die getransformeerd zullen worden. Bewoners kunnen vanaf 15 juli 2024 laten weten wat ze vinden van de verbeterplannen.

Wethouder Reinier van Dantzig (Woningbouw): “Na jaren van vernieuwing in de Kolenkitbuurt zijn we nu beland in de 'Sinjeur Semeynssblok’. Een deel van de buurt waar bewoners al een geruime tijd snakken naar betere woningen. Deze mooie stap zal voor de Kolenkitbuurt Midden niet alleen zorgen voor meer en betere woningen, maar we kiezen hier voor verdichten zonder dat het ten koste gaat van een aantrekkelijker en groener leefgebied. We bouwen hier naast woningen ook aan een buurt die fijner, veiliger en toekomstbestendig is.”

Karakteristieke ‘Piggelmeewoningen’ en vergroening

De bouwplannen zullen leiden tot een verdichting van woningen in Kolenkitbuurt Midden met 145 extra woningen, waarvan 73% sociale huur, 14% middelhuur en 13% vrije sector huurwoningen. De nieuwbouwwoningen worden uitgesloten van parkeervergunningen, zodat de parkeerdruk vermindert en de buurtbewoners meer ruimte krijgen. Bij de herinrichting van de wijk ligt de nadruk op vergroening. Huidige huurders krijgen de mogelijkheid om terug te keren naar een gerenoveerde of nieuwe woning.

Plannen met de buurt


Om de buurt verder te betrekken bij deze plannen worden meerdere bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Hier kunnen bewoners hun ideeën delen en vragen stellen over de plannen. De exacte data en locaties van deze bijeenkomsten worden binnenkort bekendgemaakt. De gemeente roept alle bewoners van de Kolenkitbuurt op om hun stem te laten horen en mee te denken over de toekomst van hun buurt. Van 15 juli tot en met 6 oktober 2024 kunnen bewoners reageren op het programmaplan Aanpak Kolenkitbuurt, en van 15 juli tot en met 15 september 2024 op de concept Investeringsnota Kolenkitbuurt Midden.

Programmaplan Aanpak Kolenkitbuurt

De Kolenkitbuurt is een geliefde buurt, maar kent ook uitdagingen. Veel bewoners maken zich zorgen over hun woning, inkomen of gezondheid. Het programmaplan Aanpak Kolenkitbuurt richt zich op de gehele buurt en bevat doelen voor de komende tien jaar. Er wordt samengewerkt met bewoners, woningcorporaties, welzijnspartners, jeugdwerk, scholen, stichtingen, verenigingen en (culturele) ondernemers.