AMSTERDAM - De oudste en met jaarlijks ruim een half miljoen bezoekers een van de drukstbezochte ijsbanen ter wereld is aan vernieuwing toe. Eerder sloegen de gemeente Amsterdam en de stichting Jaap Eden IJsbaan de handen ineen en zijn er plannen gemaakt om Amsterdammers ook in de toekomst op deze unieke plek te laten sporten. Die plannen zijn met een haalbaarheidsonderzoek getoetst, en positief beoordeeld. De ontwerpfase gaat in 2022 officieel van start.


De buitenbaan op het ijscomplex wordt gerenoveerd en de bestaande ijshal wordt vervangen door twee nieuwe hallen: een wedstrijdhal en een trainingshal. Om de karakteristieke sfeer te behouden, blijft de buitenbaan onoverdekt. Ook wordt het complex volledig gemoderniseerd en verduurzaamd.

Wethouder Simone Kukenheim (Sport): "Veel Amsterdammers en mensen uit de regio hebben op deze bijzondere plek midden in de stad leren schaatsen. Vanwege die historie en maatschappelijke betekenis voor onze stad is het belangrijk dat de Jaap Eden IJsbaan behouden blijft. Met deze renovatie en twee overdekte ijsvloeren komen we tegemoet aan de grote vraag naar meer overdekt ijs. Zo zetten we een lange ijstraditie en een gezond verenigingsleven voort. Daarbij moeten het schaatsen en andere ijssporten voor zoveel mogelijk Amsterdammers toegankelijk zijn."

Wensen sporters
In het haalbaarheidsonderzoek is uitdrukkelijk rekening gehouden met de wensen van de gebruikers: de behoefte aan extra overdekte ijscapaciteit voor de halsporten (ijshockey, kunstrijden en shorttrack) en het betaalbaar blijven van de tarieven om te kunnen schaatsen. Ook de karakteristieke sfeer van de onoverdekte 400-meter buitenbaan wordt naar de wens van veel schaatsers behouden. Amsterdam en de Jaap Eden IJsbaan kiezen bewust voor breedtesport. Schaatsen en andere ijssporten moeten voor zoveel mogelijk Amsterdammers toegankelijk zijn en blijven. Gunstige ijstarieven zijn daarom van belang.

Joris Wouters, directeur Stichting IJscomplex Jaap Eden: "We zijn blij dat nu de volgende stappen in de ontwikkeling van het complex gemaakt kunnen worden. Enerzijds omdat de technische noodzaak er is om onderdelen te vernieuwen, anderzijds omdat we dan kunnen voldoen aan de dringende behoefte van de halverenigingen om extra ijs te bieden. Het resultaat wordt een modern en duurzaam complex met faciliteiten die passen bij de behoeftes van de schaatsers. Uiteraard vinden we het cruciaal dat de geroemde bijzondere sfeer geborgd blijft."

Na de ontwerpfase start de gefaseerde herontwikkeling in 2023, en deze is naar verwachting in 2025 afgerond. De geraamde investering bedraagt 50 miljoen euro, waarvan gemeente Amsterdam voornemens is 25 miljoen euro bij te dragen. De Amsterdamse gemeenteraad neemt hier volgend jaar een definitief besluit over.