AMSTERDAM - De oude bestemmingsplannen voor Vogeltjeswei en de D- en E-buurt zijn ouder dan tien jaar en moeten worden vervangen. Stadsdeel Zuidoost heeft ervoor gekozen één nieuw bestemmingsplan te maken voor de D-buurt, E-buurt en Vogeltjeswei. Voor het voorontwerp bestemmingsplan organiseren we een inloopavond op dinsdag 3 oktober 2017.

Wat is een bestemmingsplan

In een bestemmingsplan wordt de ruimtelijke inrichting van een wijk geregeld. Er staat bijvoorbeeld in hoe hoog de bebouwing mag zijn, waar mensen mogen wonen en welke plekken bestemd zijn voor horeca of winkels. Ook wordt in hoofdlijnen geregeld waar groen komt en waar de wegen lopen. Veel dingen worden níet in een bestemmingsplan geregeld: bijvoorbeeld waar precies de parkeerplekken komen, of hoe een park wordt ingericht.

Waarom een nieuw bestemmingsplan

Een bestemmingsplan moet iedere tien jaar vervangen worden, ook als de wijk al lang bestaat. De oude bestemmingsplannen voor deze buurten zijn ouder dan tien jaar en zijn dus aan vervanging toe. Het stadsdeel heeft ervoor gekozen één nieuw bestemmingsplan te maken voor de D-buurt, E-buurt en Vogeltjeswei.

Veranderingen in het nieuwe bestemmingsplan

Voor de Vogeltjeswei verandert er vrijwel niets ten opzichte van het bestaande bestemmingsplan. In het oude bestemmingsplan was de bestaande inrichting al gedetailleerd vastgelegd en dat blijft zo.

In de E-buurt is de laatste jaren veel veranderd en wordt zoveel mogelijk de bestaande situatie opgenomen in het bestemmingsplan, zoals bijvoorbeeld bij de nieuwbouw aan de Daalwijkdreef.

Voor de D-buurt is het geldende bestemmingsplan grotendeels overgenomen, ook als de bouwmogelijkheden nu nog niet gebouwd zijn. Ook zijn de studentenhuisvesting Spinoza en de World of Food opgenomen in het bestemmingsplan.

Inloopavond

Een bestemmingsplan wordt in stappen gemaakt. De eerste stap is het voorontwerp bestemmingsplan. We willen u graag informeren over dit voorontwerp. Daarom organiseren we een inloopavond.

Datum en tijd: dinsdag 3 oktober van 19.30 tot en met 21.00 uur (open inloop)
Locatie:
Oranjehorst, Egoli 9

Tijdens de inloopavond zijn er ambtenaren aanwezig die informatie geven over het bestemmingsplan. Zij kunnen ook antwoord geven op uw vragen. Als u wilt reageren op het voorontwerp bestemmingsplan kunt u op de avond zelf een schriftelijke reactie invullen, maar dat kan ook later.

Inzage bestemmingsplan

Het voorontwerp bestemmingsplan kunt u van 21 september tot en met 1 december 2017 inzien op het stadsdeelkantoor aan het Anton de Komplein 150, van 09.00 uur tot 20.00 uur. U kunt het ook hier online inzien:

Reageren

U kunt van 21 september tot en met 1 december 2017 schriftelijk reageren op het bestemmingsplan. U kunt uw reactie richten aan:

Dagelijks Bestuur van het stadsdeel Zuidoost
Postbus 12491
1100 AL Amsterdam Zuidoost

Wat gebeurt er na de reactietermijn

De verzamelde reacties leggen we daarna voor aan het Algemeen Bestuur van stadsdeel Zuidoost. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad van Amsterdam het bestemmingsplan vast.

Vragen

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Chris van der Velde via telefoonnummer 06 1074 4053 of via e-mail c.van.der.velde@amsterdam.nl.