AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam en het Landelijk Fondsen Overleg ondertekenen vandaag een nieuw samenwerkingsconvenant ‘Samen in Amsterdam’ 2024-2034. Het convenant is een voortzetting van de eerste samenwerking van 2014 tot 2024 tussen vermogensfondsen. De gemeente Amsterdam en de voor Amsterdam(mers) werkende vermogensfondsen willen als partners structureel kennis delen en hun beleid en investeringen in de samenleving op elkaar afstemmen.

Samen werken voor Amsterdam
Het Landelijk Fondsen Overleg bestaat uit ongeveer dertig vermogensfondsen die zich onder andere inzetten voor Amsterdammers in de knel. Met het convenant willen de gemeente en de fondsen adequate ondersteuning bieden aan sociale initiatieven die zich inzetten voor deze mensen. De gemeente en de fondsen willen een positief verschil maken voor Amsterdammers en Weespers door samen te werken, elkaars beleid en acties tijdig af te stemmen, elkaars netwerken te versterken, te lobbyen om regels te veranderen en samen te leren en te innoveren.

Wethouder Marjolein Moorman (Armoede en Schuldhulpverlening) en wethouder Rutger Groot Wassink (Democratisering en Bestuurlijk Stelsel) hebben samen met de vertegenwoordigers van de fondsen de nieuwe lijnen van het convenant vastgesteld: Wethouder Marjolein Moorman: “Alle bijdragen om kwetsbare Amsterdammers te ondersteunen zijn welkom. We zijn blij dat Amsterdamse vermogensfondsen en de gemeente hierin samen optrekken. Het is een mooi voorbeeld van de solidaire en barmhartige stad we willen zijn. Met de nieuwe afspraken verwachten we de komende tien jaar nog meer Amsterdammers te kunnen bijstaan.”

Voedselproject
Een mooi voorbeeld van de samenwerking uit het eerste convenant is de ondersteuning van voedselinitiatieven. Na het uitbreken van de coronacrisis was een groot aantal kwetsbare Amsterdammers afhankelijk van informele voedselinitiatieven. Het ging om mensen die om allerlei redenen geen aanspraak kunnen maken op hulp van de Voedselbank. De fondsen (verenigd in het fondsen samenwerkingsverband Kleine Armoede Hulp) kregen in 2020 heel veel signalen van informele voedselinitiatieven over honger in Amsterdam. Het ging toen om 10.000 mensen. Daarop zijn de fondsen een inkoop project gestart voor al deze initiatieven. Dit project werd door de gemeente Amsterdam ondersteunt en er is vanaf het begin samengewerkt met het Rode Kruis. Hoewel het inmiddels om minder mensen gaat bestaat deze samenwerking nog steeds. Nog steeds dragen de gemeente, de vermogensfondsen én hulporganisaties meerjarig ruim 3 miljoen euro bij aan deze voedselhulp.

Elise Kant, voorzitter van het Landelijk Fondsen Overleg en directeur van de Haella Stichting, heeft vandaag namens de fondsen het convenant ondertekend. ‘Samenwerking tussen de fondsen en de gemeente én de vele sociale initiatieven in Amsterdam is belangrijker dan ooit. We staan voor grote uitdagingen. Het is hoopgevend om te zien dat de fondsen en de gemeente juist hun verschillen willen gebruiken om voor zoveel mogelijk mensen een echt verschil te maken. Niet alleen in mooie woorden maar juist daar waar het knelt en misgaat in onze samenleving. Dat is niet altijd eenvoudig maar wel ontzettend nodig’.

Samenwerkingsafspraken
Om de doelen, ambities en samenwerkingsafspraken uit het convenant te realiseren zijn ook afspraken gemaakt over hoe er wordt samen gewerkt. Vertegenwoordigers van de fondsen en de gemeente hebben regelmatig overleg om waar nodig samen in actie te komen, onderling kennis uit te wisselen, partijen met elkaar te verbinden en themabijeenkomsten te organiseren. Zo kunnen de fondsen met signalen uit de samenleving direct in overleg met B en W en contactpersonen binnen de gemeente en kan de gemeente putten uit de kennis van de organisaties die vaak dichter bij de Amsterdammer staan dan zij zelf.