AMSTERDAM - Amsterdam verlaagt de eigen bijdrage voor de kosten van kinderopvang van 5% naar 4%. Ook wordt de gemeentelijke regeling kosten kinderopvang voor studenten met kinderen met ingang van 1 januari 2019 aangepast

Vanaf 1 januari 2019 wordt de wettelijke eigen bijdrage in de Wet kinderopvang verlaagd naar 4% voor alle kinderen van ouders met een minimum inkomen. En omdat iedere Amsterdammer de kans moet krijgen zich te ontwikkelen, komen ook ‘studenten met kinderen’ in aanmerking voor een extra tegemoetkoming in de kosten.

Tussen wal en schip
Het bleek namelijk dat studenten met kinderen een aparte groep vormen die tussen wal en schip belanden bij de aanvraag van subsidies. In het algemeen rekent Amsterdam studenten niet tot de doelgroep van het armoedebeleid. Ook vallen zij niet onder de Participatiewet omdat ze geen uitkering hebben. De wettelijke eigen bijdrage moet door hen uit het eigen inkomen worden betaald. Deze eigen bijdrage vormt soms een belemmering bij het volgen van een opleiding of afronding hiervan.

Waar heeft u recht op?
Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen deze aanvragen via de belastingdienst. Zij betalen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag krijgen van de gemeente de afgenomen uren voor de voorschool (met een maximum van 15 uur) vergoed. Ook hier geldt de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. En er zijn nog meer regelingen!