AMSTERDAM - Op woensdag 21 maart waren er in Amsterdam verkiezingen voor de gemeenteraad en de nieuwe stadsdeelcommissies.

Tegelijkertijd vond er een landelijk raadgevend referendum plaats over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

Voorlopige uitslagen gemeenteraadsverkiezingen

De voorlopige uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen zijn bekend. 50% van de kiesgerechtigden heeft gestemd. GroenLinks is de grootste partij, gevolgd door D66.

Geen voorlopige uitslagen voor stadsdeelcommissieverkiezingen

Al onze mensen zijn momenteel druk in de weer met het invoeren en verwerken van de uitslagen. Naast de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum hebben er voor de stadsdeelcommissies in 22 gebieden afzonderlijke verkiezingen plaatsgevonden. Vrijdagochtend om 10.00 uur moeten er dus in totaal 24 definitieve uitslagen klaarliggen. Dit is een gigantische operatie die met de grootste zorgvuldigheid wordt uitgevoerd en waar we alle beschikbare capaciteit op inzetten. Om die reden komen er geen verdere voorlopige uitslagen beschikbaar.

Definitieve uitslagen

De definitieve uitslagen worden op vrijdag 23 maart bekendgemaakt. Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/verkiezingen.