AMSTERDAM - Openbare bekendmaking verkiezing van de leden van de stadsdeelcommissie van stadsdeel Noord. Registratie aanduiding politieke groepering.

Inschrijving politieke groepering in register

Voor de verkiezing van de leden van de stadsdeelcommissie van stadsdeel Noord kan een groepering aan het centraal stembureau van het stadsdeel verzoeken, de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wenst te worden vermeld in een register in te schrijven. De groepering mag niet geregistreerd zijn bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer, provinciale staten van Noord-Holland of de gemeenteraad en de bestuurscommissies van Amsterdam.

Verzoek voor 27 december 2017

Als men de aanduiding voor de komende verkiezing van de leden van de stadsdeelcommissie op 21 maart 2018 wenst te laten registreren moet daartoe een schriftelijk verzoek worden ingediend. Het verzoek moet uiterlijk op 27 december 2017 ontvangen zijn bij het centraal stembureau van het stadsdeel. Na deze datum kunnen nieuwe lijsten alleen nog onder een lijstnummer meedoen aan de verkiezingen.

Informatie over de wettelijke voorschriften is te vinden op de website.

De informatie is ook op te vragen bij de afdeling Verkiezingen van stadsdeel Noord. Daar kunt u ook een aanvraagformulier voor de registratie krijgen:
Bureau Verkiezingen stadsdeel Noord, Buikslotermeerplein 2000
Telefoon: 020-2533536/37/38
Email: verkiezingen@noord.amsterdam.nl