AMSTERDAM - Amsterdam verkent de mogelijkheden om de bouw van 10.000 woningen in Haven-Stad 4 tot 7 jaar naar voren halen. Dat staat in de versnellingsaanpak van Haven-Stad, die vandaag door het college van B en W is vastgesteld. De aanpak moet de voorwaarden creëren om eerder te starten met woningbouw aan de zuidzijde van het IJ. De bedrijven in het hart van Haven-Stad, de Coen- en Vlothaven, kunnen hier in ieder geval blijven tot 2040. Een belangrijke voorwaarde voor versnelling is het ontsluiten van het gebied met hoogwaardig openbaar vervoer.


Haven-Stad wordt in fases ontwikkeld. De eerste woningen in Sloterdijk Centrum zijn al opgeleverd en de komende jaren worden circa 1.500 woningen in verschillende segmenten gebouwd. De versnelling van de woningbouw in Haven-Stad heeft vooral betrekking op de randen van het gebied, waar het openbaar vervoer per bus op korte termijn wordt verbeterd, en aan de rand van het zogenaamde ‘pas-op-de-plaats’ gebied. Het pas-op-de-plaats gebied is een afspraak die voortkomt uit het Convenant Houhavens/NDSM-werf (2009), waarin staat dat de gemeente hier tot 2024 géén woningbouwplannen ontwikkelt en tot 2029 geen woningen bouwt. Het college onderzoekt of binnen de afspraken van het convenant eerdere planvorming en woningbouw mogelijk is, zonder dat de bedrijfsvoering van de bedrijven hierdoor wordt belemmerd.

Wethouder Ruimtelijke Ordening Marieke van Doorninck: “Amsterdam groeit als kool en komende jaren staan we voor een enorme opgave om te zorgen dat alle Amsterdammers hier kunnen wonen. Haven-Stad is één van de plekken waar we door sneller te gaan bouwen, de druk op de woningmarkt kunnen verlichten. Maar versnellen kan alleen als er aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan: er moet een goede OV-verbinding komen en de afspraken met de bedrijven in het Havengebied moeten worden gerespecteerd. Daarnaast is het van groot belang dat we de hele stad, bewoners en bedrijven, betrekken bij het ontwikkelen van dit nieuwe stuk stad. En dat we met elkaar het gesprek voeren over de vraag: wat voor stad willen we zijn en wat hebben we nodig, bijvoorbeeld aan groen en maatschappelijke voorzieningen, om dat te bereiken?”


Verkenningen

Metro & Tram (MeT) heeft de opdracht gekregen om in 2019 in samenwerking met verschillende regionale partners, waaronder de Vervoerregio, Schiphol en ProRail, nader onderzoek te doen naar mogelijke tracés en de kosten van zowel het doortrekken van de Noord/Zuidlijn als het sluiten van de Kleine Ring. Deze laatste is de metroverbinding tussen Sloterdijk en Amsterdam Centraal.

Het sluiten van deze Kleine Ring kost ca. 15 jaar en is cruciaal om van Haven-Stad een verkeersluwe wijk te kunnen maken.

Als onderdeel van de versnellingsaanpak kijkt de gemeente of de geluids- en milieucontouren van de bedrijven in de Coen- en Vlothaven eerdere planvorming en woningbouw toestaan. Op basis van de uitkomst van deze verkenningen zal het college in het eerste kwartaal van 2020 een besluit nemen over al dan niet starten van de planvorming voor de transformatie van deze gebieden.


Over Haven-Stad

Haven-Stad is het meeste omvangrijke te ontwikkelen woon-werkgebied in de regio Amsterdam. De Ontwikkelstrategie Haven-Stad omvat de transformatie van 12 deelgebieden grotendeels binnen de Ring A10. Hiermee worden er 40.000 tot 70.000 woningen en 45.000 tot 58.000 arbeidsplaatsen aan de stad en regio toegevoegd. Haven-Stad wordt een aantrekkelijk woonwerkgebied dat goed bereikbaar is met openbaar vervoer en de fiets en voorzien van alle voorzieningen op het gebied van groen, zorg, onderwijs, recreatie en sport. De versnellingsaanpak is een uitwerking van het Coalitieakkoord en bouwt voort op de Ontwikkelstrategie .