AMSTERDAM - Het college van B en W presenteert vandaag de Verkenning Oostelijke binnenstad. De verkenning laat zien dat de leefbaarheid in het gebied rond Weesperstraat en Valkenburgerstraat in de toekomst aanzienlijk verbetert als het autoverkeer afneemt. Er komt dan namelijk ruimte vrij voor voetgangers, fietsers, groen én woningen. Ook als het gebied autoluw is houdt het verkeer zijn plek in de openbare ruimte en blijft het gebied goed bereikbaar, zeker voor bewoners die afhankelijk zijn van de auto en nood- en hulpdiensten.


De verkenning bevat meerdere impressies en voorbeelden van kansen rond het Weesperplein, het Mr. Visserplein en de IJtunnelmond en een mogelijke inrichting van de Weesperstraat, het Jonas Daniël Meijerplein en de Valkenburgerstraat. Zo wordt er gekeken naar de kansen om gemakkelijker en veiliger over te steken en naar het verbeteren van de Oost-West verbindingen met de fiets en het openbaar vervoer.

Wethouder Egbert de Vries (Verkeer & Vervoer): "Autoverkeer domineert de Oostelijke binnenstad van Amsterdam. De drukke Weesperstraat en de Valkenburgerstraat doorsnijden dit gebied en dat gaat ten koste van de leefbaarheid van deze prachtige buurt. Ook is de samenhang tussen de verschillende delen van de wijk verdwenen. Met deze verkenning leggen we de basis voor een groen en leefbaar stuk binnenstad waar je als voetganger en fietser zorgeloos doorheen kan bewegen."

In de Oostelijke Binnenstad is met het project Knowledge Mile Park een begin gemaakt met het vergroenen van de Weesperstraat en Valkenburgerstraat. Een situatie met veel minder autoverkeer maakt een radicaal andere inrichting van straten en pleinen mogelijk. Zo kan de openbare ruimte bij de IJtunnelmond en in de Valkenburgerstraat flink worden vergroend. Het kruispunt op de Prins Hendrikkade krijgt veel oversteekruimte voor voetgangers en fietsers. Op het eiland Rapenburg kan het gat in de bebouwing, dat in de jaren '50 van vorige eeuw werd geslagen bij de bouw van de IJtunnel, gerepareerd worden. De Weesperstraat blijft levendig, maar in plaats van veel auto's zal er meer ruimte zijn voor fietsers, voetgangers en groen. Het Weesperplein wordt weer echt een plein.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening): "De verkenning Oostelijke Binnenstad laat goed zien hoeveel ruimte er ontstaat voor groen en ontmoeting op het moment dat de auto een minder dominante rol krijgt. Met een andere inrichting van de Oostelijke binnenstad worden de buurten weer één geheel en krijgen de bewoners meer ruimte."

Er zijn verschillende opties om de herinrichting van de Oostelijke Binnenstad mogelijk te maken. Zo kan het autoverkeer worden beperkt door het verminderen van het aantal rijbanen. Ook kan doorgaand verkeer tussen de stadsdelen Oost en Zuid en Amsterdam-Noord helemaal worden geweerd door middel van een knip, waarbij de Weesperstraat wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer.