AMSTERDAM - De vereniging ‘Het Open Huis’ (HOH) ontvangt op 6 mei de Jubileumpenning uit handen van Jeroen van Berkel, portefeuillehouder Welzijn en Zorg in stadsdeel West. De ontmoetingsplek voor alle alleenstaande 50-plussers bestaat in 2018 vijftig jaar.

Op 23 april 1968 is HOH opgericht. De bezoekers komen af op de gezelligheid bij HOH, dat niet meer weg te denken is uit de buurt rond het Bilderdijkpark. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals dansen, kienen, sjoelen, kaarten, bridgen en een keer in de maand een groot feest met live muziek.

Vanwege het 50-jarig bestaan krijgt de vereniging de Jubileumpenning.

Jubileumpenning
De Jubileumpenning is voor bedrijven, instellingen, stichtingen en verenigingen, die sinds de oprichting gevestigd zijn in Amsterdam en die 50 jaar (of in een veelvoud van 10 jaar daarboven) of langer bestaan.