AMSTERDAM - Het college van B en W heeft ingestemd met de verdeling van subsidies voor grote evenementen in Amsterdam. Het totale budget van bijna 1,4 miljoen euro is voor het jaar 2024 vrijwel volledig onder elf beeldbepalende evenementen verdeeld.

Wethouder Touria Meliani: “Evenementen zijn belangrijk voor de stad. Het zijn plekken waar mensen elkaar ontmoeten en feestvieren, maar evenementen geven ook een kans stil te staan bij belangrijke verworven vrijheden en rechten.

Voor de evenementensector is ook 2024 een jaar met uitdagingen, zoals personeelstekorten en stijgende materiaalkosten. Met de subsidies uit het Evenementenfonds draagt de gemeente Amsterdam bij aan het mogelijk maken van evenementen in de stad.”

Met de subsidies uit het Evenementenfonds steunt Amsterdam evenementen die van belang zijn voor de stad. Het is bedoeld voor evenementen in de openbare ruimte die (deels) vrij toegankelijk zijn en beeldbepalend voor de stad. De uitgangspunten zijn ‘creatief, duurzaam en innovatief’. Voor 2024 zijn de volgende subsidies van aanvragen van meer dan 35.000 euro toegekend:

Nummer

Naam evenement

Toekenning in euro’s

1

SAIL

100.000

2

Queer & Pride Amsterdam, stichting Pride Amsterdam

275.000

3

Queer & Pride Amsterdam, stichting Queer Amsterdam

90.000

4

ADE

165.000

5

Sinterklaasintocht

210.500

6

Amsterdam Light Festival

110.000

7

Kwaku Summer Festival

100.000

8

Bredewegfestival

49.978

9

Circusbende Festival

45.000

10

Bevrijdingsfestival Het Vrije Westen

40.000

11

Sluis- en Bruggenfeest Weesp

103.000

Totaal

1.288.478

Subsidie vanuit het Evenementenfonds kan alleen worden verkregen voor een bepaald type kosten: beveiliging en veiligheid, overlastbeperking, marketing en communicatie, projectmanagement, mobiliteit en duurzaamheid/milieukosten. De gemeentelijke steun mag daarnaast maximaal 50% zijn van de totale begroting: een evenement moet zelf dus tenminste de helft van de inkomsten genereren.

Het totale subsidiebedrag voor grote evenementen is 1.288.478 euro. Het resterende bedrag is nog besteedbaar via het Flexibel Loket van het Evenementenfonds.