AMSTERDAM - Het college van B en W heeft ingestemd met de verdeling van 1,6 miljoen euro aan subsidies voor evenementen in Amsterdam dit jaar. De verwachting is dat er steeds meer coronamaatregelen worden losgelaten, zodat de vooruitzichten voor evenementen positief zijn.

Wethouder Egbert de Vries (Economische Zaken, waarnemend): "Organisatoren van evenementen staan voor grote uitdagingen: reserves zijn uitgeput, aantallen bezoekers en inkomsten zijn onzeker, sponsoren zijn weggevallen en veel personeel is vertrokken. Gelukkig ziet het er naar uit dat evenementen de komende maanden kunnen doorgaan zonder veel beperkingen. Als gemeente blijven we ons soepel opstellen als subsidie is gegeven aan een evenement dat niet of alleen in een andere vorm kan doorgaan. Zo helpen we onze belangrijke evenementensector zich te herstellen in deze zware tijden."

Met de subsidies uit het Evenementenfonds steunt Amsterdam evenementen die van belang zijn voor de stad. Het fonds is bedoeld voor evenementen in de openbare ruimte die (deels) vrij toegankelijk zijn, beeldbepalend zijn voor Amsterdam, een ideëel karakter hebben en passen bij de uitgangspunten 'creatief, duurzaam en innovatief'. Daarnaast is de subsidie bedoeld als springplank voor nieuwe initiatieven. De gemeente wil met het fonds haar positie als aantrekkelijke evenementenstad behouden, vernieuwing aanjagen en organisatoren stimuleren om een duurzaam evenement te organiseren.

Voor 2022 zijn de volgende subsidies toegekend:

Nummer

Naam evenement

Toekenning in euro's

1Intocht Sinterklaas180.000
2Organisatiekosten SAIL100.000
3Pride Amsterdam250.000
4Amsterdam Dance Event100.000
5Uitmarktn.t.b.
6Amsterdam Light Festival100.000
7Kwaku Summer Festival70.000
8Prinsengrachtconcert45.000
9ROEF47.500
10Circusbende Festival60.000
11Da Bounce Festival75.000
12Jordaanfestival20.000
13Rollende Keukens15.000
14South East Parade35.000
15Bevrijdingsdansfestival20.000
16Hemeltjelief20.680
17Holland Festival, Opera in het Park20.000
18Pluk de Nacht18.500
19SoccerRocker15.000
20Bredewegfestival22.454

Totale toekenning 2022

1.214.132

Totale financiële ruimte 2022

1.600.000

Nog te besteden (o.a. Flexibel Loket)

385.868


De beschikbare financiële ruimte in 2022 is 1.600.000 euro. De subsidie is bedoeld als een tegemoetkoming in de kosten die organisatoren maken voor een evenement. Voor de beoordeling van de aanvragen zijn criteria voor subsidieverlening opgesteld. Subsidie kan alleen verkregen worden voor een bepaald type kosten: beveiliging en veiligheid, overlastbeperking, marketing en communicatie, projectmanagement, mobiliteit en duurzaamheid/milieukosten. De gemeentelijke steun mag maximaal 50% zijn van de totale begroting; een evenement moet zelf dus tenminste de helft van de inkomsten genereren. In het huidige verdeelvoorstel is 1.214.132 euro toegekend. Het resterende bedrag is nog besteedbaar via het Flexibel Loket Evenementenfonds.

De Uitmarkt markeert de opening van het culturele seizoen en is daarmee een belangrijk evenement in de stad. Het plan dat bij het Evenementenfonds is ingediend gaat uit van dezelfde coronabeperkingen als in 2021, terwijl het nog maar de vraag is of hier eind augustus nog rekening mee gehouden moet worden. Het college heeft daarom besloten de subsidie aan Stichting Uitmarkt op te schorten en haar gelegenheid te bieden om het concept aan te passen.