AMSTERDAM - De voormalige banketbakkersschool De Berkhoff aan de Wibautstraat 220 wordt verbouwd en geschikt gemaakt voor het Orion College Amstel. De verbouwing duurt naar verwachting tot eind september 2018.

De verbouw en uitbreiding van het pand start eind september 2017. De aannemer is in juli 2017 al gestart met de voorbereidingen. De verwachting is dat het Orion College Amstel in de herfstvakantie van 2018 haar intrek in het gebouw neemt.

Orion College Amstel

Het Orion College Amstel is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. Het Orion College Amstel gaat ruimte bieden aan maximaal 115 leerlingen.

Omgevingsvergunning

Het schoolgebouw aan de Wibautstraat 220-222 is een gemeentelijk monument en heeft een onderwijsbestemming. Om het gebouw geschikt te maken voor het Orion College Amstel wordt het gebouw uitgebreid met een gymzaal, extra onderwijslokalen en buitenruimten. Hiervoor is bij stadsdeel Oost een omgevingsvergunning aangevraagd. De concept omgevingsvergunning ligt tot en met 2 augustus 2017 ter visie. Meer informatie hierover kunt u terugvinden via www.amsterdam.nl/bekendmakingen

Er is op 11 juli 2017 voor een aantal bomen een kapvergunning verleend. Dat is nodig voor de uitbreiding, maar we zorgen ervoor dat er na oplevering van het gebouw een herplanting komt van een zelfde aantal bomen. Meer informatie over de kapvergunning vindt u op www.amsterdam.nl/bekendmakingen

Beperking overlast

De bouwactiviteiten leveren mogelijk enige hinder voor de omgeving op. Om dit zoveel mogelijk te beperken zijn er regels opgesteld voor de aannemers. Deze zijn beschreven in het BLVC-plan. Het totale plan en de actuele stand van zaken van het verbouwing van de school staan op de projectpagina.

Contact

Mocht u nog vragen hebben of overlast ervaren, dan kunt u contact opnemen met Feikje Bogers: f.bogers@amsterdam.nl