AMSTERDAM - De situatie bij de rotonde Ganzenhoef is voor verkeersdeelnemers onoverzichtelijk en onveilig. Eerder zijn concrete voorstellen gedaan om de knelpunten op te lossen, maar de maatregelen zijn vanwege bezuinigingen niet uitgevoerd. Wel bleven de verkeersregelaars aanwezig om de overlast te beperken. Dit was een tijdelijke oplossing.

Er is nog steeds sprake van ernstige verkeershinder, vooral tijdens de spits op werkdagen en op zaterdagmiddag tijdens de markt op het Annie Romeinplein. Inmiddels is er voor 2018 geld beschikbaar om fysieke maatregelen te nemen ter verbetering van de verkeersdoorstroming.

Doorstroming en veiligheid

Er liggen dus concrete voorstellen uit 2009 en 2013. Die voorstellen zijn onderzocht en de conclusie is, dat met de uitvoering van twee fysieke maatregelen de doorstroming en veiligheid sterk worden verbeterd. Deze twee maatregelen samen wordt de Voorkeursvariant genoemd:

1.

Opheffen van de tijdelijke bushaltes aan de Elsrijkdreef en de Bijlmerdreef en deze vervangen door één definitieve bushalte aan de Bijlmerdreef ten westen van de rotonde.

2.

Ontsluiting van het parkeerterrein door op de Elsrijkdreef een rechtsaf rijbaan aan te leggen naar het parkeerterrein en de inrit op de rotonde te schrappen.

Meer informatie over de maatregelen leest u in de notitie Gereedschapskist verbetering doorstroming rotonde Ganzenhoef (PDF, 2,2 MB)

Wat wilt ú dat er gebeurt?

U, als omwonenden, ondernemers en bezoekers van Winkelcentrum Ganzenpoort, weet als geen ander hoe overlast gevend de situatie is. Daarom wil het stadsdeel van zoveel mogelijk betrokkenen horen wat zij van de maatregelen en de voorkeursvariant vinden. Door u te informeren over de voor- en nadelen en (on)mogelijkheden van de verschillende maatregelen en de voorkeursvariant in het bijzonder, gaan we samen aan de slag. We sluiten niet uit dat we samen tot andere/nieuwe maatregelen komen, maar die moeten wel financieel haalbaar en technisch uitvoerbaar zijn. Zo werken we aan een haalbare oplossing die in 2018 wordt uitgevoerd.

Er zijn drie mogelijkheden om de gemeente te laten weten wat er volgens u moet gebeuren:

- Informatiemarkt bij No Limit: woensdag 6 december 2017 van 18.30 tot 21.00 uur.

- Schriftelijke reactie tussen 7 december tot en met 21 december:

- via de Ideeënbox bij No Limit (Geldershoofd 80)

- via de website: www.amsterdam.nl/egk-buurt-(bijlmer

- Meedenkgroep: komt maximaal drie keer bij elkaar om de varianten te bespreken en daarover te adviseren. Wilt u meedenken, stuur dan een e-mail naar de projectgroep via rotondeganzenhoef@amsterdam.nl

Informatiemarkt

De aftrap is op woensdag 6 december 2017 met een informatiemarkt bij No Limit, Geldershoofd 80. Tijdens de informatiemarkt krijgt u uitgebreide informatie over de verschillende maatregelen, waaronder de Voorkeursvariant. Kom en laat ons weten wat u van deze maatregelen vindt en of u nog andere maatregelen of ideeën heeft. Download de flyer. (PDF, 600 kB)

Programma

18.30 uur Inloop

19.00 uur Plenaire presentatie van de ‘Gereedschapskist’ en voorkeursvariant

19.30 uur Informatiemarkt met hapjes en drankjes: diverse stands waar ambtenaren informatie gegeven over de verschillende maatregelen. U kunt zich dan meteen opgeven voor de 1e bijeenkomst van de Meedenkgroep in januari 2018.

21.00 uur Afsluiting

Contact

Wilt u meer weten, neemt u dan contact op met Patrick Gering, projectmanager op telefoonnummer 06 5788 2111 of via e-mail: p.gering@amsterdam.nl.