Het Amsterdamse Bos is een stadsbos, waar natuur en recreatie hand in hand gaan. Op een viertal plekken in het Bos verandert dit jaar de toegankelijkheid voor honden, ten gunste van de natuur en kinderen.

  • De ecologische verbindingszone (EVZ): De EVZ wordt ook wel de ruggengraat van de Nederlandse natuur genoemd. In de nieuw aangelegde zone in het Amsterdamse Bos zijn natuurvriendelijke oevers, poelen en faunapassages aangelegd. Voor kleine dieren is de bosrand met struiken en bloemen die we creëren enorm belangrijk. Dieren verplaatsen zich voornamelijk op de grens tussen bos en open gebied, langs oevers en bosranden. Daar vinden ze de meeste bescherming en het meeste voedsel. Een deel van de EVZ langs de Schipholdijk is verboden voor honden. Loop je door EVZ gebied langs de Bosrandweg, blijf dan op het verharde pad lopen. Honden moeten daar worden aangelijnd.
  • Dachaumonument: Het Dachaumonument is een nationaal monument dat is opgericht ter herdenking van de slachtoffers van concentratiekamp Dachau in de Tweede Wereldoorlog. Op het Dachaumonument liggen zeer regelmatig hondendrollen. Maatregelen zoals een alternatief paadje voor hondenbezitters, hebben niet geleid tot een poepvrij monument. Het Dachaupad krijgt vanaf 12 maart een opknapbeurt. Na de oplevering in april 2018 is het gebied niet meer voor honden toegankelijk.
  • Kabouterpad: Na april 2018 is het gebied rondom het Kabouterpad niet meer voor honden toegankelijk. Het komt regelmatig voor dat schoolklassen op excursie met de boswachters in het gebied worden opgeschrikt door honden. Sommige kinderen reageren daar erg angstig op. Kinderen die de populaire kabouterwandeling volgen moeten regelmatig tussen de hondendrollen op zoek naar de kabouters. Met het hondenverbod voor het Kabouterpad sluit het Amsterdamse Bos aan op het beleid van de gemeente Amstelveen waar alle speelterreinen en speelplaatsen verboden zijn voor honden.
  • Land van Bosse: Op het evenementeneiland Land van Bosse was de ecologische zone al ontoegankelijk voor honden, nu ook voor mensen. Uit onderzoek blijkt dat dit met name ten goede zal komen aan vogels die daar op de grond broeden, zoals kleine plevier, scholekster en de tureluur en rietvogels als de waterral, kleine karekiet en rietgors.