AMSTERDAM - De jaarlijkse aanmoedigingsprijs van het Regionaal Platform Criminaliteits- beheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA) is gewonnen door Stadsdeel Zuid. De prijs wordt toegekend aan de partner met de meeste en/of de meest spraakmakende activiteiten om bij ondernemers de veiligheid te bevorderen en criminaliteit tegen te gaan.

Divers en professioneel

Donderdagmiddag heeft stadsdeel Zuid in de Escape op het Rembrandtplein de RPCAA-Award ontvangen voor haar activiteiten in de Week van de Veiligheid. Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam Amstelland (RPCAA) gaf de award aan Zuid voor de grote diversiteit aam activiteiten, de professionele organisatie ervan en de brede aandacht ervoor. Aan de prijs is een geldbedrag van 2500 euro verbonden, te besteden aan projecten op het gebied van veilig ondernemen. Het RPCAA is een samenwerkingsverband waarbij overheid en bedrijfsleven zich inzetten om criminaliteit te voorkomen en te bestrijden.

Scala aan activiteiten

De activiteiten in Zuid bestonden onder andere uit de workshop “Hoe herken ik verdacht gedrag”, gericht op bewoners en ondernemers in de Achillesstraat en omgeving. Een andere activiteit was gericht op de ondernemers van het Gelderlandplein en Rooswijck: zij hadden toestemming gegeven voor de 'secret scan'. Met een verborgen camera werd langs de winkeliers gegaan, om te filmen hoe eenvoudig het vaak is voor een geroutineerde winkeldief producten uit de winkels mee te nemen. Na afloop kregen zij de beelden te zien en tips hoe diefstal in de toekomst te voorkomen. Ook organiseerde stadsdeel Zuid een symposium voor ondernemers over het onderwerp criminele ondermijning. Misdaadjournalist Paul Vugts hield een lezing over hoe je als ondernemer met dit onderwerp te maken kunt krijgen en hoe te voorkomen is dat je verstrikt raakt in een crimineel web. En en passant vond in het stadsdeel ook nog de lancering van de stedelijke campagne bedrijfsovervallen plaats.

Sebastiaan Capel voorzitter en portefeuillehouder veiligheid van bestuurscommissie Zuid kijkt tevreden terug op de week en is blij met de prijs: “We investeren al jaren in veiligheid in Zuid samen met onze partners, waaronder: de politie, Openbare Orde en Veiligheid en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Deze prijs zie ik als aanmoediging voor iedereen die met ons samenwerkt om de veiligheid te vergoten en onze ondernemers, bewoners en bezoekers weerbaar te maken tegen criminaliteit”.

Week van de veiligheid

De Award wordt normaal gesproken uitgereikt tijdens de Week van de Veiligheid, die dit jaar van 9 tot en met 15 oktober werd gehouden. Omdat dit samenviel met het overlijden van burgemeester van der Laan werd een aantal activiteiten, waaronder de jaarlijkse netwerkborrel van de RPCAA, verplaatst naar een later tijdstip. De week van de veiligheid is een landelijke week waarbij criminaliteitspreventie centraal staat. Overheid, politie en bedrijfsleven slaan de handen ineen om, in de periode van korter wordende dagen, de weerbaarheid tegen criminaliteit te vergroten. Bekijk het overzicht van activiteiten van stadsdeel Zuid tijdens de Week van de Veiligheid.