AMSTERDAM - Maar liefst 14 nieuwe namen zijn er geregistreerd waarmee bewoners in Zuid mee willen doen aan de verkiezingen voor een plek in de stadsdeelcommissie. De gevestigde partijen in Zuid krijgen daarmee serieuze concurrentie.

Stadsdeelcommissie Zuid

21 maart aanstaande zijn er niet alleen verkiezingen voor de gemeenteraad maar ook voor de stadsdeelcommissie. De stadsdeelcommissie Zuid wordt de opvolger van het algemeen bestuur van bestuurscommissie Zuid. De belangrijkste verschillen met de huidige situatie is dat de stadsdeelcommissie geen formele bevoegdheden heeft maar adviserende rol naar het, door het college van burgemeester en wethouders aangewezen, dagelijks bestuur van het stadsdeel. Een ander verschil is dat bewoners die zich voor de stadsdeelcommissie verkiesbaar willen stellen niet verbonden hoeven te zijn aan een politieke partij.

Verkiezingen per gebied

De verkiezingen worden gehouden per gebied, deelnemers aan de verkiezingen moeten wonen in het gebied waarvoor ze zich verkiesbaar stellen. De drie gebieden in Zuid zijn: Oud Zuid, De Pijp / Rivierenbuurt en Buitenveldert. Belangrijk voor bewoners om te weten is dat als zij 21 maart voor de stadsdeelcommissie willen stemmen, dit alleen mogelijk is bij de stembureaus van het betreffende gebied. Voor het stemmen voor de gemeenteraad geldt dat dit bij stembureaus in de hele stad kan.

Grote betrokkenheid

Tot 27 december konden bewoners die willen mee doen aan de verkiezingen en niet verbonden zijn aan een politieke partij, een naam laten registreren waarmee ze op het stembiljet komen. Maar liefst 14 namen werden geaccepteerd door het centraal stembureau van het stadsdeel. De indieners zijn zowel individuele burgers als bewoners of belangengroepen. Het overzicht van de geregistreerde namen vind u in de bekendmaking hiernaast. Waar deze en andere groeperingen voor staan en wat ze van plan zijn zal in campagnetijd blijken. Begin februari worden de kandidaten bekend achter de naam registraties.