AMSTERDAM - De gemeenteraad heeft op 20 december 2017 het bestemmingsplan Sloterdijk I Mediacollege vastgesteld en de conclusies uit de MER Haven-Stad aanvaard.

Ter inzage

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken, waaronder de MER, ligt van 25 januari 2018 t/m 9 maart 2018 ter inzage op de stadsloketten van het stadhuis, stadsdeel West, Nieuw West en Noord. Het bestemmingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep

In de officiële kennisgeving is informatie opgenomen over de terinzagelegging en over de beroepsmogelijkheden tegen het vastgestelde bestemmingsplan (inclusief de MER).