AMSTERDAM - Vastgoedeconoom Peter van Gool is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de Koninklijke onderscheiding vandaag op de Universiteit van Amsterdam, waar hij bijzonder hoogleraar is, uitgereikt door loco-burgemeester Udo Kock. Hij wordt geëerd omdat hij zich lange tijd heeft ingespannen voor de samenleving door diverse (vrijwillige) functies te combineren. Zo is hij naast zijn werk als wetenschapper, penningmeester van een stichting die blinde mensen ter zijde staat.

In 1993 nam de heer Van Gool het initiatief tot het schrijven van een handboek over de vastgoedeconomie waarvoor hij ook de meeste hoofdstukken voor zijn rekening nam. Het is een standaardboek voor de sector geworden. Daarbij heeft de heer Van Gool zich ruim 25 jaar ingezet door bij verschillende organisaties te onderwijzen, onderzoek te doen en artikelen te schrijven. Bij de Amsterdam School of Real Estate was hij docent, fellow en voorzitter van de examencommissie.

Sinds 2009 is hij onbezoldigd bestuurslid bij de Stichting Vastgoeddata StiVAD. Deze non-profit organisatie, waartoe hij het initiatief nam, richt zich op meer transparantie en betere waarderingen in de vastgoedmarkt.

Sinds 2003 is de heer Van Gool vrijwilliger voor de Stichting Blinden-Penning & Stichting tot Werkverschaffing aan Hulpbehoevende Blinden. Hij is penningmeester en verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van beide stichtingen. Blinden-Penning organiseert onder andere dagactiviteiten voor blinden en slechtzienden, zoals dans en yoga, en helpt mensen thuis. Enkele jaren geleden heeft hij voor asielzoekers in een opvanglocatie een activiteit opgezet om fietsen op te knappen, lessen te volgen en daarna ook tours te rijden.

De heer Van Gool is sinds 1998 werkzaam as Hoofd Onroerend goed bij SPF Beheer b.v. SPF beheer b.v. gaat onder andere over het Spoorwegpensioenfonds en het Pensioenfonds openbaar vervoer.

Orde van Oranje-Nassau
De onderscheiding wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. Er zijn zes graden in de Orde van Oranje-Nassau. De eerste vijf graden zijn: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier en Ridder. Een benoeming in de zesde graad betekent dat iemand tot Lid benoemd is in de Orde van Oranje-Nassau.