AMSTERDAM - De personeelstekorten in het Amsterdamse onderwijs, de zorg en bij de politie zijn groot. Leraren, zorgverleners en agenten zijn van groot belang voor de stad. Het tekort aan woningen raakt ook deze beroepsgroepen. Onderzoek toont aan dat de woningschaarste in Amsterdam invloed heeft op de bereidheid om in de stad te gaan werken. In 2018 is in een pilot de voorrangsregeling gestart voor woonruimte voor leraren en zorgmedewerkers die vanwege een tijdelijk huurcontract hun woning moeten verlaten, ver moeten reizen of inwonen bij anderen. In 2020 is de voorrangsregeling structureel geworden en in 2021 is de beroepsgroep politie toegevoegd aan de regeling. Het college van B en W heeft deze week besloten dat elk jaar percentages voor de drie beroepsgroepen worden vastgesteld in de voorrangsregeling. De verdeling die wordt voorgesteld voor 2023 is 22% naar de politie, 34% naar onderwijs en 44% naar de zorg.


Wethouder Zita Pels (Volkshuisvesting): "Het is belangrijk dat de mensen die zich dagelijks inzetten voor Amsterdam hier ook kunnen wonen. We zien vaak dat mensen die niet in de stad kunnen (blijven) wonen, van baan wisselen zodat ze minder reistijd hebben. Deze mensen werken in het hart van onze samenleving en moeten hier ook kunnen wonen. Met de voorrangsregeling hoopt het college leraren, zorgverleners en politieagenten te behouden voor Amsterdam."

Totstandkoming percentages

De afspraak met corporaties is om jaarlijks 50 tot 100 woningen in het sociale segment en 50 tot 100 woningen in het middeldure huur segment beschikbaar te stellen. Daarnaast zijn er afspraken dat partijen, zoals IVBN en Vastgoedbelang zich inspannen om woningen voor de drie beroepsgroepen beschikbaar te stellen.

De percentages voor de drie beroepsgroepen worden jaarlijks gebaseerd op het aantal functies in elke beroepsgroep dat in aanmerking komt voor de voorrang. Zo krijgt elke beroepsgroep een passend aandeel woningen toegewezen. Binnen het onderwijs is een prioritering aangebracht: leerkrachten uit het basisonderwijs hebben voorrang op leerkrachten uit het voortgezet onderwijs. De percentages zijn een inspanningsverplichting, en deze zijn onder andere afhankelijk van het aantal aanmeldingen en of de woning passend is voor de kandidaat.

Huisvestingsverordening

De voorrangsregeling voor beroepsgroepen is opgenomen in de Huisvestingsverordening. Een aantal wijzigingen op de Huisvestingsverordening, waaronder de voorrangsregeling beroepsgroepen, gaat vanaf maandag 20 juni de inspraak in. Vanaf maandag kan iedereen een zienswijze op de wijzigingen in de Huisvestingsverordening geven via www.amsterdam.nl/inspraak.