AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam ondertekent vandaag een intentieovereenkomst met woningcorporatie Stadgenoot om de voormalige pastorie aan de Kometensingel in AmsterdamNoord te kopen. Op deze plek komt het (hernieuwde) Veteranenhuis ‘De Veldpost’. Dat maakt burgemeester Halsema vandaag bekend tijdens de Amsterdamse Veteranendag.

Er wonen op dit moment ongeveer 1.700 veteranen in Amsterdam en omgeving. Met de meeste veteranen gaat het goed. Zij kijken met voldoening en gepaste trots terug op hun tijd bij de strijdkrachten. Er zijn ook veteranen die het moeilijker hebben en bijvoorbeeld lijden aan het Post Traumatisch Stresssyndroom (PTSS). Juist voor hen is het veteranenhuis van grote waarde. Zij geven aan baat te hebben bij het gezelschap van andere veteranen.

De Stichting Veteranen Amsterdam stichtte daarom in 2011 het inloophuis ‘De Veldpost’ in de voormalige pastorie aan de Kometensingel in Noord. Stadgenoot stelde deze locatie gratis ter beschikking aan de veteranen. Het was vanaf het begin duidelijk dat dit een tijdelijke regeling was. In 2016 verhuisde het Veteranenhuis naar een andere locatie. Deze locatie bood minder faciliteiten en de veteranen lieten aan burgemeester Halsema weten dat ze graag terug wilden naar de oude locatie.

De gemeente wil dit nu samen met Stadgenoot mogelijk maken door dit pand in Noord aan te kopen en aan de veteranen te verhuren tegen een maatschappelijke huur. De voormalige pastorie ligt in een rustige omgeving en biedt meer privacy. Het pand en de tuin hebben onderhoud nodig. Dit biedt kansen voor veteranen die behoefte hebben aan een dagbesteding.

Veteranen verdienen een goede ontmoetingsplek
Burgemeester Halsema: “Onder moeilijke en risicovolle omstandigheden hebben veteranen zich ingezet voor de internationale rechtsorde en de vrijheid en veiligheid van ons land. De veteranen verdienen naast waardering en erkenning ook een prettige ontmoetingsplek in de stad.”

De gemeente wil de aankoop van het pand aan de Kometensingel zo snel mogelijk afronden zodat de veteranen nog deze zomer in het inloophuis terecht kunnen. De gemeente zal in samenwerking met HVO-Querido het pand beheren.

Witte anjers in het Vondelpark
Daarnaast geeft de gemeente gehoor aan een oproep van de Nationaal Comité Veteranendag om een perkje met witte anjers te laten bloeien. De witte anjer is een uiting van waardering voor Nederlandse veteranen. Raadslid Diederik Boomsma (CDA) bracht dit initiatief onder de aandacht van burgemeester Halsema. Op suggestie van veteranen komt het perkje in de buurt het standbeeld van Vondel. Het perkje zal in de week voorafgaand aan de Nationale Veteranendag op 29 juni worden aangelegd.