AMSTERDAM - De gemeente heeft op 5 januari 2017 de bestuurlijke boete voor overlast in de openbare ruimte ingevoerd. Bedrijven die overlast in de openbare ruimte veroorzaken kunnen een boete krijgen die vijf keer hoger is dan voorheen. Denk bijvoorbeeld aan verkeerd aangeboden afval, illegale reclame of illegaal geplaatste objecten zoals containers.

We gingen een dag op pad met handhavers Ruben en Vadym.

Wat vinden de handhavers van deze maatregel?

Hoognodig!” vinden Ruben (53) en Vadym (22), handhavers openbare ruimte in Centrum. Ze nemen ons mee tijdens hun ronde in gebied 1012. Vrijwel direct komen we aan bij een zogenaamde ‘hotspot’ op de Varkenssluis brug. Hier is veel afval te vinden.

Ruben: “Er is hier duidelijk veel afval van bedrijven. Dit is een grote bron van ergernis. Niet alleen bewoners, ook toeristen spreken ons erop aan. De klachten stapelen zich op. Het is het eerste wat je ziet op straat, en dat willen we niet. “

Vadym: “Mensen denken: Ik zet die zak even op straat. Ze zijn zich misschien niet bewust van de gevolgen. Ongedierte en zwervers trekken de zakken open waardoor het vuil zich verspreidt. We zijn als gemeente veel geld kwijt aan het terugdringen van dit probleem.”

Denken jullie dat de hogere boete bijdraagt aan het oplossen van de problemen?

Ruben: “De bekeuring wordt vijf keer hoger, dat zet aan tot nadenken. Ik hoop dat het een oplossing vormt voor de lange termijn. Het is allemaal nog nieuw, we gaan het meemaken.”

Wat moeten bewoners en ondernemers zelf doen?

Vadym: “Allereerst natuurlijk zelf je afval juist aanbieden. Goed voorbeeld doet volgen!”

Ruben: “Als je als bewoner of ondernemer iets constateert, meld dit altijd via 14020. Alle meldingen helpen ons bij het optreden tegen overtredingen. We houden de overtreders in de gaten, zodra we bewijs hebben gevonden of de overtreder op heterdaad hebben betrapt kunnen we sancties opleggen. Sommige zaken hebben prioriteit en gaan voor. Hierdoor kan het zo zijn dat niet elke klacht direct aangepakt wordt, maar ze worden allemaal gehoord. Leg bij een melding uit wat het probleem is en of het zich vaker voordoet.