AMSTERDAM - Oud Tweede kamerlid en Gemeenteraadslid Gonny van Oudenallen is nu in 2022 ‘duwer’ op de lijst van de Partij van de Ouderen voor de Gemeenteraad van Amsterdam.


“Ik vind het een eer om op deze lijst voor Amsterdam te mogen staan. Hoewel ik al 16 jaar lid ben van het CDA en ook die partij steun(de) is het een bijzondere eer om achter zo’n doorzetter als Wil van Soest te mogen staan. Van wie ik al jaren steun krijg voor projecten als actieve bewoner. De PvdO heeft een aantal geweldige standpunten. Heeft een lokaal hart. En ik steun het van harte dat de PvdO mijn record ‘verslaat..”

Welk record? Zowel Wil van Soest als Gonny van Oudenallen zijn,anders dan de SP, met een ‘nieuwe partij’ met een vrouw aan het hoofd de Gemeenteraad in gegaan. Van Soest heeft het twee raadsperiodes reeds volgehouden evenals in het verleden Van Oudenallen. “Nu het is spannend om Wil van Soest (85) te mogen steunen om een mooie meerderheid in de Gemeenteraad te houden met zeer goede kandidaten als zonodig beoogde opvolger(s), dan is dat toch geweldig?”

Van Oudenallen (nr 16) hoopt enige honderden stemmen binnen te halen als steuner. “Elke stem telt bij een verkiezing! Ik haal nooit de nummer 2 (Lise van de Kamp (67) in, dat hoeft ook niet, hoewel we wel om een fles wijn strijden! Lise van de Kamp is een geweldige kandidaat met veel aanhang. Net als de andere kandidaten. Maar als iemand aan mij vraagt welke partij is een mooi alternatief dichtbij de burger, lokaal en met banden met Provincie en Den Haag? Dan meld ik “Stem op de Partij van de Ouderen!”

Van Oudenallen (eigenaar reclamestudio, lobbyist en kunst-en cultuurprogrammamaker) heeft als Tweede Kamerlid o.a. successierechten aan kunnen laten passen en de Tweede Zeesluis bij IJmuiden 8-12 jaar naar voren gehaald. Als Gemeenteraadslid heeft zij zich met haar collega duo-raadsleden en deelraadsleden (Westerpark, Centrum en Bos en Lommer) o.a. ingezet voor lage parkeertarieven voor bewoners, hun bezoek en bedrijven. Naast een notitie om op te komen voor een ‘groene parkeerplaats’ van de mus door ....verstedelijking. Zij kreeg voor elkaar dat elke nieuwe parkeergarage een toilet erbij moet hebben en ook haar verzoek om een brandweer-kazerne de naam van een strijdbare vrouw te geven lukte, maar ging niet zonder gemor van de Amsterdamse brandweerlieden.