AMSTERDAM - Steeds meer Amsterdammers interesseren zich voor (de herkomst van) gezond voedsel en willen hier zelf mee aan de slag. Stadslandbouw is in opkomst. 

De gemeente Amsterdam ziet dit als een positieve ontwikkeling. Vanavond, 28 februari, wordt Van Amsterdamse Bodem gelanceerd, hét platform voor stadslandbouw en voedsel in Amsterdam. Het platform heeft als doel om meer Amsterdammers te betrekken bij en wegwijs te maken in de lokale productie van voedsel. Hier kun je als Amsterdammer terecht met al je voedselvragen, zie je waar je bij jou in de buurt aan kunt sluiten bij een initiatief en waar je lokale producten kunt kopen.

Wethouder Abdeluheb Choho (Groen en Duurzaamheid): “We worden ons steeds bewuster van wat we eten, en waar dat vandaan komt. Daaruit volgt ook de wens om zelf voedsel te verbouwen, en in tegenstelling tot wat veel mensen denken kan dat prima in de stad. Als je maar weet waar en hoe. De gemeente geeft iedereen die hier mee bezig is of wil gaan, daarom een platform om elkaar te vinden en inspiratie op te doen. Nu is het aan al die betrokkenen om dit te laten bloeien.”

Positieve effecten
De productie en consumptie van gezond eten en de gezonde bezigheid van het tuinieren kan op langere termijn een positief effect hebben op de gezondheid van Amsterdammers. Verder zijn lokale betrokkenheid en sociale interactie en cohesie belangrijke positieve effecten van stadslandbouw.

Agenda Groen
In de Agenda Groen, met daarin de ambities van de gemeente om de stad te vergroenen, staat dat de gemeente duurzame vormen van stadslandbouw en duurzame voedselinitiatieven wil stimuleren. Dit gebeurt onder andere door aan particulieren en organisaties subsidie beschikbaar te stellen voor innovatieve, alternatieve manieren van productie, verwerking en distributie van voedsel of nieuwe vormen van stadslandbouw.

Initiatieven inzichtelijk maken
Het online platform Van Amsterdamse Bodem informeert bewoners en ondernemers. Met als doel meer bewustwording rondom de productie en consumptie van gezond voedsel en het stimuleren van stadslandbouw door  de vele initiatieven op dit gebied ook te verbinden.

Samenwerkende partijen
Van Amsterdamse Bodem is een samenwerking van de gemeente Amsterdam met een aantal partijen in de stad die met voedsel bezig zijn: Food Cabinet, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), Hogeschool van Amsterdam, Pakhuis de Zwijger, ANMEC, De Gezonde Stad en Eetbaar Amsterdam. De gemeente is initiatiefnemer van het plaform, , maar het bestaansrecht moet worden bewezen door alle partijen. Over een jaar moet het platform op eigen benen staan.