AMSTERDAM - In goed overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Amsterdam heeft commissaris van de Koning Johan Remkes besloten om Jozias van Aartsen met ingang van 4 december 2017 te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Amsterdam.

Op 5 oktober 2017 is de burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, overleden. Door deze treurige gebeurtenis is de functie van burgemeester vacant geworden. De commissaris van de Koning benoemt een waarnemend burgemeester in gemeenten waar het op voorhand vaststaat dat de periode waarin er geen burgemeester is, langer dan 3 maanden gaat duren.

De commissaris van de Koning heeft enkele keren met de fractievoorzitters van de gemeenteraad over de ontstane situatie gesproken. Daarbij hebben de fractievoorzitters aangegeven, mede gelet op de komende gemeenteraadsverkiezingen, een voorkeur te hebben voor een persoon die afkomstig is van buiten de Amsterdamse politieke arena. Zij geven de voorkeur aan iemand met bestuurlijke ervaring in 1 van de 4 grote steden en die ervaring heeft met de zorg voor openbare orde en veiligheid.

De waarnemend burgemeester zal in functie blijven tot het aantreden van de nieuwe burgemeester, naar verwachting vóór aanvang van het zomerreces 2018. Na de raadsverkiezingen zal de nieuwe gemeenteraad het profiel vaststellen voor de kroonbenoemde burgemeester. Commissaris van de Koning, Johan Remkes: ‘Ik ben blij dat Jozias van Aartsen zich beschikbaar heeft gesteld om als waarnemend burgemeester het bestuur en de inwoners van de gemeente Amsterdam de komende periode te dienen.’

Van Aartsen is sinds april van dit jaar waarnemend commissaris van de Koning van de provincie Drenthe. Daarvoor was hij burgemeester van Den Haag (2008-2017). Hij was eerder minister van Buitenlandse Zaken (1998-2002) en minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) (1994-1998). Hij was lid van de Tweede Kamer (2002-2006 en in 1998) en secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken (1985-1994). Van Aartsen is 69 jaar en lid van de VVD.