AMSTELVEEN - Vandaag is de vacature voor de burgemeester van Amstelveen gepubliceerd in de Staatscourant. Geïnteresseerde kandidaten kunnen tot en met 26 november hun sollicitatie sturen aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland.

De commissaris van de Koning maakt een eerste selectie van geschikte kandidaten en overlegt met de vertrouwenscommissie. Deze commissie voert de selectieprocedure namens de gemeenteraad en bereidt de aanbeveling tot voordracht van de burgemeester voor. De gemeenteraad besluit welke kandidaat wordt voorgedragen voor benoeming. De kandidaat spreekt dan met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en daarna benoemt de Koning de burgemeester. Naar verwachting is de installatie van de nieuwe burgemeester in mei 2019.

Meer informatie over de burgemeestersprocedure treft u aan op de website van de gemeente Amstelveen.