AMSTERDAM - De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland maakt met een ontheffing voor tien culturele instellingen in de regio een uitzondering op het maximaal aantal bezoekers. Voor deze instellingen geldt een maximaal aantal bezoekers van 250 per programma waarbij alle bestaande RIVM-richtlijnen uiteraard in acht genomen moeten worden. Het gaat hier om een uitzondering op de recente maatregel van het kabinet dat in binnenruimten nog maar dertig personen zijn toegestaan. De Rijksoverheid staat deze uitzondering aan de Veiligheidsregio’s toe bij gebouwen die van groot belang zijn voor de regio.

De Veiligheidsregio Amsterdam- Amstelland kiest ervoor om de ontheffingen primair te richten op concertzalen en theaters. De tien instellingen krijgen de ontheffing omdat ze aan twee voorwaarden voldoen: 1) voor de instellingen geldt dat ze van groot internationaal, nationaal of regionaal belangzijn en vandaag de dag een vitale rol spelen voor de culturele infrastructuur van en 2) de instellingen hebben een capaciteit van minimaal 100 bezoekers binnen de huidige 1,5 meter beperkingen. De lijst biedt inwoners van de regio met verschillende voorkeuren en achtergronden de mogelijkheid om toch – ook in tijden van crisis - gebruik te blijven maken van een relatief breed cultureel aanbod.

Bij elke beslissing die de Veiligheidsregio op dit moment neemt staat de volksgezondheid voorop, zo ook bij dit besluit. Het aantal besmettingen en de ziekenhuisopnames in de Amsterdamse regio loopt zorgwekkend snel op. Het bezoek aan de culturele zalen en theaters moet daarom voor iedereen veilig verlopen. De instellingen houden zich daarom aan de RIVM-protocollen. Hun bezoekerscapaciteit is eerder dit jaar al teruggebracht op basis van de 1,5 meter regel. De instellingen opereren op basis van een online kaart verkoopsysteem: reserveren, placeren en registratie zijn verplicht. Ook komen bezoekers gespreid binnen. Het bestuur van de Veiligheidsregio verwacht van het bezoekend publiek dat ze hun gezond verstand gebruiken bij hun reis en bezoek, dat ze afstand houden en aanwijzingen van het personeel opvolgen.

Hoewel de uitzondering enige verlichting kan betekenen voor de tien instellingen, is het bestuur van de Veiligheidsregio zich zeer bewust van de zware tijden voor de cultuursector, één van de hardst getroffen sectoren van ons land. Het is pijnlijk dat de recent aangescherpte maatregelen juist zijn genomen in een tijd dat instellingen weer langzaam dachten aan herstel. De sector heeft zich volledig aangepast aan alle uitdagingen om zo in tijden van crisis ons te blijven voeden met kunst, voorstellingen en opvoeringen. Maar het Rijk en de regio hopen erger te voorkomen door nu in grijpen. Het aantal besmettingen ziekenhuisopnames dat nu wekelijks verdubbelt moet worden teruggebracht.

Het bestuur is zich bewust van de financiële problemen en de dreiging van ontslag voor personeel. Daarom is de regio in gesprek met het kabinet over financiële compensatie aanvullend op de bestaande regelingen voor de cultuursector, het bedrijfsleven, zelfstandige ondernemers en sportverenigingen.

De ontheffingen worden tijdelijk verleend en zijn in eerste instantie van kracht tot 19 oktober 2020. Afhankelijk van de ontwikkelingen in de besmettingen kijkt het bestuur van de Veiligheidsregio daarna of meer instellingen (of disciplines) in aanmerking kunnen of dienen te komen, of dat er afgeschaald moet worden.

De instellingen die vanaf woensdag 30 september een ontheffing krijgen tot 29 oktober op het maximaal aantal mensen dat is toegestaan per programma zijn:

 Theater Carré
 Concertgebouw
 Nationale Opera & Ballet
 Paradiso
 DelaMar
 ITA
 Muziekgebouw aan ’t IJ
 De Meervaart
 De Melkweg
 De Kleine Komedie

Overige concertzalen en theaters in de regio zullen zich moeten houden aan de algemene Rijksmaatregel dat zij alleen activiteiten mogen organiseren met een maximum aantal van 30 bezoekers (exclusief personeel).