AMSTERDAM - De huurverhoging voor sportaccommodaties die voor 1 augustus gepland stond, wordt uitgesteld naar 1 januari 2021. Zo wil Amsterdam gebruikers van deze sportvoorzieningen, zoals verenigingen en sportaanbieders, tegemoet komen in deze coronacrisis. Dat heeft het college vandaag besloten.

Wethouder Simone Kukenheim (sport): “Gebruikers van de gemeentelijke sportvoorzieningen zitten door de coronacrisis in een moeilijke en onzekere periode. Kinderen tot en met 18 jaar mogen gelukkig sinds woensdag weer georganiseerd sporten, maar zij vormen slechts een deel van de reguliere sporters en zijn alleen nog welkom op de sportparken. Daarnaast is er ook bij onze gebruikers natuurlijk onzekerheid over de start van volgend seizoen. Om hen tijdens de coronacrisis tegemoet te komen, hebben we besloten de tariefsverhoging voor binnen- en buitensportaccommodaties uit te stellen. We hopen hen hiermee meer tijd en ruimte te geven, zodat zij zich nu volledig kunnen richten op het opstarten van hun sportaanbod voor de jonge Amsterdammers.”

Met het uitstel wil het college borgen dat sportvoorzieningen behouden blijven, de risico’s voor clubs verkleinen en waar mogelijk duidelijkheid creëren voor de korte termijn.

De gemeente ontvangt veel signalen waaruit blijkt dat gebruikers van de gemeentelijke sportvoorzieningen het moeilijk hebben door de coronacrisis. Als eerste maatregel was er het uitstellen van het innen van de huur. Daarnaast wordt er momenteel geïnventariseerd wat de financiële gevolgen zijn voor de gebruikers van sportvoorzieningen. Vooruitlopend op deze inventarisatie is het uitstel van de tariefsverhoging ook één van de maatregelen die al op korte termijn genomen wordt.

De afgelopen jaren zijn de kosten voor het beheer en onderhoud van de sporthallen en parken hard gestegen. De verhuurtarieven zijn sinds 2016 (buiten de indexering) niet verhoogd. Om de sportvoorzieningen in Amsterdam te behouden en kwalitatief goed te houden, besloot het college in maart om de huurtarieven van de binnen- en buitensportaccommodaties te verhogen.

Het college heeft hiervoor naar diverse scenario’s gekeken. Zo is overwogen of de tarieven gelijk getrokken konden worden met de rest van de grote G5-gemeenten, maar dat zou te veel impact hebben voor zowel verenigingen als sporters. Daarom heeft het college toen gekozen voor een gedifferentieerde tariefverhoging opgedeeld in 2 percentages: 8% voor binnensportaccommodaties en 12,5% voor buitensportaccommodaties. Hierbij stond voorop dat geen enkele sporter, vereniging of sportaanbieder in financiële problemen zou komen, en dat sport in Amsterdam laagdrempelig blijft met zo laag mogelijke tarieven.

Met de inkomsten van de huurverhoging zorgt de gemeente dat het huidige sportaanbod en de huidige kwaliteit in de toekomst kan worden behouden. De nieuwe tarieven gaan in op 1 januari 2021. Voor verenigingen en sportaanbieders geldt nog steeds dat zij zelf bepalen in hoeverre zij dit doorberekenen in de contributie.