AMSTELVEEN - De verdieping en verbreding van de A9 kan van start. De Raad van State heeft vandaag ingestemd met het Tracébesluit 2017. Dit betekent ook dat de Annakerk op termijn in handen van de gemeente Amstelveen komt. Het college heeft met Rijkswaterstaat (RWS) afgesproken het eerste recht van koop te hebben wanneer de werkzaamheden aan de A9 klaar zijn.


“Het is nu definitief, vanaf 2020 kunnen de gemeente en Rijkswaterstaat aan de slag”, zegt wethouder Herbert Raat (A9). “En dat is mooi. Nu de werkzaamheden naderen, is het zaak om onze inwoners en ondernemers goed voor te bereiden op de werkzaamheden en ervoor te zorgen dat Amstelveen gedurende deze periode goed bereikbaar blijft. Alle aandacht is nu gericht op minimaliseren van overlast en optimaliseren van bereikbaarheid.”

Uitspraak Raad van State
De Raad van State heeft geoordeeld dat de ingediende beroepen, voor zover ontvankelijk, ongegrond zijn. Het Tracébesluit is onherroepelijk. Rijkswaterstaat en de gemeente Amstelveen kunnen daarmee door met het project.

Plan A9 bij Amstelveen
De A9 gaat van drie naar vier rijstroken en komt over een lengte van 1,3 kilometer verdiept te liggen. Ter hoogte van het Oude Dorp, het Stadshart en het huidige fietstunneltje bij de Meander komen overkappingen. De gemeente Amstelveen investeert 40 miljoen euro in de verdiepte ligging, overkappingen en groene geluidschermen. De overkapping bij het Oude Dorp kan worden ingericht met voet- en fietspaden, groen en speelruimte voor kinderen. De verbreding van de A9 zorgt voor een betere doorstroming en bereikbaarheid. Daarnaast zijn geluidsmaatregelen geoptimaliseerd; zo wordt er in totaal veertien kilometer aan geluidsschermen geplaatst. In 2026 moet het weggedeelte tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht klaar zijn. Kijk voor meer informatie de pagina: Verbreding A9

Eerste recht koop Annakerk
In het verlengde van de uitspraak is met Rijkswaterstaat afgesproken dat de gemeente het eerste recht van koop heeft van de Annakerk. Het gemeentelijk monument staat pal naast de A9. In samenspraak met Rijkswaterstaat wordt de toekomst van het pand nu veiliggesteld voor Amstelveen. Sinds april 2017 heeft het pand weer een lokale invulling. ANNA is inmiddels uitgegroeid tot dé ontmoetingsplek voor Amstelveners met events, muziek, tentoonstellingen en een brouwerij van de Naeckte Brouwers. Het eerste recht van koop geeft meer zekerheid voor de ondernemers.