AMSTERDAM - Amsterdam maakte vanmiddag de uitslag bekend van de herverdeling van de vergunningen voor grote rondvaartboten (groter dan 14 meter), om te mogen varen in het centrum van Amsterdam in de periode 2020-2030. 1 op de 3 vergunningen is voor nieuwe toetreders, alle rondvaartboten in het centrum zijn elektrisch vanaf 2020 en een aantal klassieke Amsterdamse rondvaartboten mag blijven varen.  

135 vergunningen zijn herverdeeld; 75 in de categorie ‘Regulier’ en 60 in de categorie ‘Gezichtsbepalend’. Deze herverdeling, de zogenaamde ‘gewogen toetreding’ was nodig, omdat Amsterdam de gesloten markt wilde openen, en nieuwe ondernemers een kans wil geven in een markt waar zo’n 4 miljoen bezoekers en Amsterdammers een rondvaart maken per jaar, zo’n 11.000 per dag. In de bestaande situatie was geen ruimte voor nieuwe toetreders. Al in 2013 kondigde Amsterdam deze verandering aan.

Wethouder Udo Kock (Water): “Ongeveer 1 op de 3 vergunningen gaat naar nieuwe toetreders, namelijk 32 procent van het totaal. Ik ben tevreden met deze uitslag, want hiermee geven we nieuwe ondernemers een kans en zijn alle rondvaartboten in het centrum elektrisch vanaf 2020. Ook blijft een aantal klassieke Amsterdamse rondvaartboten, zoals die waar het Nederlands Elftal in 1988 mee door de grachten heeft gevaren, behouden.“

Inschrijvingen zijn beoordeeld op basis van de criteria die door het college en de raad zijn vastgesteld: lengte van de boot, geluidsoverlast, duurzaamheid (uitstoot van de motor en van de voorzieningen aan boord) en beeldkwaliteit van de boot. Met als doel dat vanaf 2020 groene, kleinere en stillere rondvaartboten in de grachten varen. En daarnaast boten met een beeldbepalende en klassieke uitstraling. Op basis van de criteria zijn er punten toegekend aan de aanvragen voor boten, met een maximaal aantal van honderd punten. Aanvragen voor boten konden ook ingediend worden middels een tekening.

Om de volledige uitslag bekend te kunnen maken, werd vanmiddag geloot omdat veel aanvragen in de categorie Regulier dezelfde score hadden. De loting werd uitgevoerd door notaris Arief van Rhee van NautaDutilh, in aanwezigheid van een aantal aanvragers. De notaris komt zo snel mogelijk met een proces verbaal van de loting.

De spelregels van deze zogenaamde ‘gewogen toetreding’ waren vóór inschrijving beschreven in het uitgiftereglement. In de categorie ‘Gezichtsbepalend’ werd 70 procent van de score bepaald door de beeldkwaliteit. Een onafhankelijke commissie van deskundigen op het gebied van scheepsbouw, beeldkwaliteit en ruimtelijk ontwerp, beoordeelde de aanvragen.

Er kwamen ruim 480 aanvragen binnen die aan de toelatingseisen voldeden, in beide categorieën, voor de 135 vergunningen.

Amsterdam heeft per 1 februari dit jaar de markt voor rondvaartboten onder de 14 meter vrijgegeven. Dit betekent dat als aan de vereisten wordt voldaan, zoals een elektrische motor, de welstandseisen en het hebben van een ligplaats, een vergunning kan worden aangevraagd om commercieel te varen in Amsterdam. Ook kunnen reders met boten groter dan 14 meter vergunningen aanvragen om commercieel te varen in het gebied buiten het centrum.