AMSTERDAM - Onder bewoners en ondernemers in Landelijk Noord heeft stadsdeel Noord een enquête gehouden. Het doel van deze enquête is om het draagvlak te onderzoeken voor invoeren van een aslastbeperking van 7 ton voor het hele gebied en een inrijverbod voor vrachtwagens in de dorpskernen.

Met deze enquête heeft stadsdeel Noord inzicht gekregen in:

  • De mate van overlast door zwaar verkeer die bewoners ervaren.
  • De mening van bewoners en ondernemers van Landelijk Noord over de invoering van een vrachtwagenverbod in de dorpskernen.

Hoe nu verder

De uitkomsten van de enquête vormen de basis voor het bepalen van de vervolgstappen. Wij houden u via de buurtpagina Waterland op de hoogte van deze vervolgstappen.

Wij bedanken de deelnemers voor hun deelname aan de enquête!