AMSTERDAM - Hoe versterken we participatie in Amsterdam op een nieuwe en innovatieve manier? Wat staat ons als overheid te doen? En wat kunt u als bewoner of ondernemer bijdragen? U bent van harte uitgenodigd om in gesprek te gaan over de koers naar een participatiever Amsterdam.

Locatie & programma
Podium Mozaïek aan de Bos en Lommerweg 191 in Amsterdam West.
■ Inloop: 19.30 uur
■ Aanvang: 20.00 uur
■ Afsluiting: 22.00 uur met een drankje

Aanmelden

U kunt zich aanmelden op de aanmeldpagina, daar vind u ook meer informatie over het programma en bijeenkomst. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Sasha Ojeda Mendoza, bestuursadviseur Participatieve Democratie via: s.mendoza@amsterdam.nl.

Nieuwe vormen van inspraak en initiatief

De gemeente heeft de afgelopen jaren geëxperimenteerd met nieuwe vormen van inspraak en het geven van ruimte aan initiatieven van bewoners, ondernemers en instellingen. Denk hierbij aan voorbeelden zoals: De Stem van West, Dialoog in Actie, Mooi Wildeman en Op de Stip.
Dit willen we verder uitbouwen en aanvullen, met nog betere en nieuwere methodieken die aansluiten bij bredere doelgroepen.

Kennis delen voor een plan van aanpak

Burgers, ondernemers en instellingen maken samen de stad. Er is in de samenleving veel kennis aanwezig over participatie en hoe een initiatief kan worden opgestart en uitgevoerd.

De gemeente wil graag in gesprek over hoe we de participatie op een innovatieve manier, aansluitend bij de huidige tijd met concrete voorstellen kunnen versterken.

Dit is de tweede bijeenkomst in de reeks platformbijeenkomsten, waarvan de uitkomsten een plek krijgen in de Aanpak Participatie, wat dit najaar aangeboden wordt aan de gemeenteraad.