AMSTERDAM - Amsterdammers die (gaan) werken naast een bijstandsuitkering ontvangen sinds 1 maart een premie van maximaal 219 euro per maand. De gemeente stelt deze premie in om de bestaanszekerheid van mensen met een bijstandsuitkering te vergroten en om hen te stimuleren (parttime) aan het werk te gaan. Onderzoek toont daarnaast aan dat de premie bij mensen die 16 uur of meer per week werken leidt tot een hogere uitstroom uit de bijstand.

Een vergelijkbare premie werd eerder voor een beperkte groep mensen ingesteld in het kader van het Amsterdamse Experiment met de bijstand. Onderzoek van Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) en de Hogeschool van Amsterdam (HVA) toont het positieve effect van een dergelijke premie aan. Daarom heeft het college besloten de premie voor alle werkenden naast de uitkering te verstrekken. De regeling loopt in elk geval tot 31 december 2023.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken): "Een behoorlijke groep mensen in de bijstand werkt parttime of zou dat willen. Met de premie kunnen we de bestaanszekerheid van mensen versterken omdat ze er meer aan overhouden. Daarnaast helpt het mensen om regulier aan het werk te komen en sneller uit de bijstand uit te stromen. Dat is natuurlijk fantastisch."


Resultaten
Op 1 februari 2018 is het Amsterdamse Experiment met de bijstand gestart. Deelnemers konden tot 1 maart 2021 een maandelijkse premie ontvangen als ze in deeltijd (gingen) werken. Uit onderzoek van de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente Amsterdam naar het effect van deze premie blijkt dat de uitstroom naar werk van deelnemers aan het experiment twee keer zo hoog is, vergeleken met een vergelijkbare groep die niet deelneemt aan het experiment.

Ook blijkt opnieuw uit tussenrapportages van de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam dat er drie keer meer kans is om uit te stromen naar werk wanneer bijstandsgerechtigden 16 uur of meer werken. Uit interviews met bijstandsgerechtigden komt naar voren dat de premie vooral wordt besteed aan het aflossen van schulden, achterstallige betalingen en vaste lasten, zoals huur, verzekeringen en abonnementen. De premie zorgt dus voor meer financiële armslag bij mensen die binnen de bijstand de stap naar werk maken. Het college heeft per 1 maart 2021 de bijverdienpremie voor álle bijstandsgerechtigde Amsterdammers die (gaan) werken ingevoerd. Wegens de positieve effecten van de premie wordt de looptijd nu verlengd tot en met 31 december 2023.

Hoogte bijverdienpremie
Bijstandsgerechtigden kunnen een bijverdienpremie van 30% van hun inkomsten uit werk krijgen tot een maximum van 219 euro per maand. Het maximale bedrag wordt bereikt wanneer er 16 uur per week of meer wordt gewerkt. De premie kent twee uitbetalingsmomenten per jaar, in juni en november.