AMSTERDAM - Op 21 december 2017 heeft de Gemeenteraad de notitie Parkeermaatregelen Noord 2018 vastgesteld. De belangrijkste maatregel is het omzetten van een groot deel van de huidige blauwe zones naar gebieden met betaald parkeren. De uitbreiding van het betaald parkeren wordt rond 1 juli 2018 ingevoerd.

 • NDSM gebied

Per 25 februari 2018 geldt als eindtijd betaald parkeren 19.00 uur in plaats van 23.00 uur. De dagen ma t/m zo veranderen niet. Invoeren

nulvergunningenplafond (geen uitgifte parkeervergunningen). Voor uitgifte is overgangsregeling van toepassing.

 • Buikslotermeerplein

Tarief blijft 1,30 euro voor de eerste 3 uur parkeren.

 • Elzenhagen Noord

Invoeren betaald parkeren ma-zo 09.00-19.00 uur, 1,30 euro/uur en 1e en/of alleen 2e parkeervergunning voor auto's die niet op eigen terrein kunnen parkeren. Invoeren deelvergunninggebied voor bewoners die niet op eigen terrein kunnen parkeren.

 • Noorderkwartier

Invoeren betaald parkeren ma-zo 09.00-19.00 uur, 1,30 euro/uur en nulvergunningenplafond (geen uitgifte parkeervergunningen).

 • Elzenhagen Zuid

Invoeren betaald parkeren ma-zo 09.00-19.00 uur, 1,30 euro/uur en nulvergunningenplafond (geen uitgifte parkeervergunningen).

 • Volewijck (Floradorp/Bloemenbuurt) en Buiksloterbreek

Invoeren betaald parkeren ma-zo 09.00-19.00 uur, 1,30 euro/uur. Twee parkeervergunningen per woonadres mogelijk.

 • Van der Pekbuurt

Invoeren betaald parkeren ma-zo 09.00-19.00 uur, 1,30 euro/uur.

Twee parkeervergunningen per woonadres mogelijk.

 • Vogelbuurt, IJ-Plein buurt

Invoeren betaald parkeren ma-zo 09.00-19.00 uur, 1,30 euro/uur.

Twee parkeervergunningen per woonadres mogelijk.

 • Hamerstraatgebied

Invoeren betaald parkeren ma-zo 09.00-19.00 uur, 1,30 euro/uur, met nulvergunningenplafond (geen uitgifte parkeervergunningen). Er geldt een overgangsregeling tot 1 januari 2019. Al gevestigde bedrijven/bewoners kunnen tot die datum een vergunning aanvragen, voor bedrijven 1 vergunning per 5 medewerkers.

 • Buiksloterham

Invoeren betaald parkeren ma-zo 09.00-19.00 uur, 1,30 euro/uur, met nulvergunningenplafond (geen uitgifte parkeervergunningen). Er geldt een overgangsregeling tot 1 januari 2019. Al gevestigde bedrijven/bewoners kunnen, als ze aan de voorwaarden voldoen, een vergunning aanvragen. Voor bedrijven geldt 1 vergunning per 5 medewerkers.

 • Overhoeks Campus en Strip

Invoeren betaald parkeren ma-zo 09.00-24.00 uur, 3,00 euro/uur, met nul vergunningenplafond (geen uitgifte parkeervergunningen). Deelvergunninggebied voor woonbootbewoners langs Grasweg (wel uitgifte parkeervergunningen).

 • Zuidelijk deel Buiksloterweg

Invoeren betaald parkeren ma-zo 09.00-24.00 uur, 3,00 euro/uur, op het zuidelijk deel van de Buiksloterweg, vanaf de woonbebouwing langs het Noordhollandsch kanaal.

Waarom uitbreiding betaald parkeren

Bewoners en bedrijven in Noord signaleren dat stedelijke ontwikkelingen (transformatie, verdichting, Noord-Zuidlijn) tot toenemende drukte leiden. Ze hebben meer last van langparkeerders van buiten het stadsdeel. De Noord/Zuidlijn die halverwege 2018 gaat rijden zal het mobiliteitsgedrag in Noord flink veranderen. Ook neemt de stedelijke druk vanuit de binnenstad toe. Om het stadsdeel nu en in de nabije toekomst toegankelijk en bereikbaar te kunnen houden, treft de gemeente nu de Parkeermaatregelen Noord 2018 (PDF, 2,2 MB). Bewoners en bedrijven hebben tijdens de inspraakperiode gereageerd op de voorgestelde parkeermaatregelen. We hebben meer dan 350 inspraakreacties ontvangen. In de Nota van Beantwoording staan alle inspraakreacties (PDF, 313 kB), met de beantwoording van het college. Vanwege de privacy zijn alle inspraakreacties geanonimiseerd.