AMSTERDAM - Ook het komend zomerseizoen krijgen Amsterdamse horecaondernemers de mogelijkheid om het terras uit te breiden. Vanaf 1 maart 2021 begint het formele zomerseizoen en verlopen de vergunningen voor de tijdelijke extra ruimte voor de winterterrassen. Hoewel de horeca voorlopig nog gesloten is, worden de vergunningen voor de zomer wel alvast verlengd. En de bijbehorende beleidsregels voor terrassen volgens verplichting gepubliceerd. Hierdoor kunnen horecaondernemers en bezoekers zodra de situatie het toelaat direct weer op een veilige manier gebruikmaken van de terrassen.


Na de eerste lockdown besloot de gemeente dat vanaf 1 juni 2020 terrassen op pleinen en stoepen verruimd mochten worden. Dit om de horeca letterlijk meer ruimte te geven om in de coronatijd te kunnen voldoen aan de verplichte 1,5 meter afstand. Ruim 1.200 ondernemers maakten van die mogelijkheid gebruik en kregen een tijdelijke vergunning om hun terras te verruimen. Helaas is de horeca al lange tijd dicht en hebben zij in de winter nauwelijks gebruik kunnen maken van hun terrasuitbreiding. Als tegenwicht aan de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de horeca heeft het stadsbestuur nu besloten de mogelijkheid voor extra terrasruimte wederom te verlengen.

Evaluatie beleid
Evaluaties van de verleende extra terrassen in de zomer van 2020 hebben op een paar punten geleid tot aanpassingen in de beleidsregels tijdelijke terrassen. Belangrijke wijziging is dat de mogelijkheid is opgenomen om tussentijds verleende toestemmingen voor extra terrasruimte in te trekken. Afgelopen zomer is gebleken dat op sommige plekken in de stad de druk op de openbare ruimte en de leefbaarheid zodanig toenam, dat van verantwoorde extra terrassen geen sprake meer was. Een intrekking van een vergunning voor extra terras gebeurt na zeer zorgvuldige afweging van belangen en wordt tijdig met de betrokken ondernemer besproken.

Tijdelijke regeling voor zomerseizoen 2021
De verruiming van de zomerterrassen is geldig voor het zomerterrasseizoen 2021, wat loopt van 1 maart tot en met 31 oktober. Hoewel inmiddels sprake is van een derde termijn van de verlenging van de uitbreiding van de terrassen, gaat het nadrukkelijk om een tijdelijke regeling vanwege corona.

Nieuwe aanvraag vergunning niet nodig
Ondernemers die al een tijdelijke vergunning voor uitbreiding van hun terras hebben, hoeven niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Wel kan het zijn dat door een gewijzigde lokale situatie, bijvoorbeeld als gevolg van (aanstaande) werkzaamheden, een extra terras niet meer mogelijk is. Alle ondernemers krijgen individueel bericht van de gemeente over de voortzetting van hun tijdelijk terras. Daarnaast blijft het mogelijk om een nieuwe of gewijzigde aanvraag in te dienen. De toestemmingen voor verlengingen van de extra terrassen zijn, net als voor de eerdere toestemmingen, besluiten waartegen bezwaar en beroep door belanghebbenden mogelijk is.

De vergunningen worden online op deze terrassenkaart gepubliceerd: https://kaart.amsterdam.nl/horecavergunningen-tijdelijke-terrasvergunning#52.2782/5.0684/52.4311/4.7288/brt/11352,11389//