AMSTERDAM - Woningcorporaties Stadgenoot, Eigen Haard en De Alliantie gaan de komende jaren meer dan 1000 bestaande woningen in de Wildemanbuurt aardgasvrij maken. Het college van B en W heeft besloten hiervoor in totaal 2,82 miljoen euro subsidie te verlenen. De Wildemanbuurt is niet de enige buurt in stadsdeel Nieuw-West die aardgasvrij wordt gemaakt. Eerder is een zelfbouwinitiatief aangesloten op stadswarmte, in de Jacob Geelbuurt zijn bijna 100 bestaande woningen aardgasvrij gemaakt en ook in de Dobbebuurt zijn werkzaamheden aan 450 woningen van start gegaan. In totaal gaan ongeveer 2000 bestaande woningen in NieuwWest van het aardgas af.

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid): “In Amsterdam pakken we het aardgasvrij maken van de woningen gebiedsgericht aan. Dit betekent dat we in buurten waar bijvoorbeeld al woningrenovaties of werkzaamheden in de grond gepland staan, ook meteen aan de slag gaan met het aardgasvrij maken. In Nieuw-West gaan we samen met de City Deal Partners met zoveel mogelijk bewoners, ondernemers en gebouweigenaren het gesprek aan over andere manieren van verwarmen en koken. Stichting !Woon ondersteunt bewoners bij die gesprekken.”

Wildemanbuurt
Voor het deel van de Wildemanbuurt dat als eerste aan de beurt is, zijn verschillende alternatieve warmtebronnen voor aardgas met elkaar vergeleken. Het stadswarmtenet van Westpoort Warmte ligt relatief dichtbij en woningcorporatie Stadgenoot is voor enkele complexen met haar huurders in gesprek om over te stappen op stadswarmte. Als 70% van de bewoners van de complexen instemt met de plannen kan men aan de slag. Voor de rest van de Wildemanbuurt worden verschillende alternatieve warmtebronnen onderzocht. Zo is er een verkenning gestart of aquathermie uit de Sloterplas een alternatief kan zijn.

Gebiedsgerichte subsidie
De subsidie voor de Wildemanbuurt is de eerste uitwerking van de nieuwe subsidieregeling ‘Gebiedsgericht aardgasvrij Amsterdam’. Ook huurders en andere gebouw- en woningeigenaren in deze buurt, zoals VvE’s en particuliere verhuurders, kunnen subsidie aanvragen om hun woning aardgasvrij te maken. In de toekomst zullen naast de Wildemanbuurt meer buurten in aanmerking komen voor een specifieke, op de buurt toegesneden subsidie. De gebiedsgerichte subsidie kan oplopen tot 5.000 euro, plus de gasafsluitkosten per woning. Naast de gebiedsgerichte subsidie is er ook een stadsbrede subsidie van maximaal 3.000 euro, plus de gasafsluitkosten per woning. De stadsbrede subsidie komt beschikbaar voor alle woningen in Amsterdam. Het subsidieplafond voor deze subsidie bedraagt drie miljoen euro.