AMSTERDAM - Op de tweede Meetup Kavel 13A zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

Expeditie IJburg Rijker

Het eerste concrete bewonersinitiatief rondom de komst van de statushouders is Expeditie IJburg Rijker. Op de avond van de Meetup was de filmpremière van de 1e aflevering van de Expeditie IJburg Rijker.

Website

Er wordt een nieuwe pagina op de buurtwebsite 'Hallo IJburg' ontwikkeld. Doel is het delen van informatie over project Kavel 13A, over bewonersinitiatieven met een directe link naar ontwikkelingen op en rond kavel 13A. De pagina zal medio 2018 live gaan en is een initiatief van bewoners, aanvullend op de Meetups 13A en andere vormen van informatie-uitwisseling.

IJburgDroomtIJburgDoet-Special

Dit is een netwerkavond over bewonersinitiatieven voor, door en met statushouders in de wijk. Datum was donderdag 16 november. Informatie is te vinden op Hallo IJburg.

Bouwplan

Wat is er tussen 10 juli tot nu gebeurd?

Mandy de Vree, projectmanager Huisvesting statushouders geeft aan dat de omgevingsvergunning is aangevraagd. Er zijn door de vergunningverlener aanvullende vragen gesteld. Daarnaast schrijven De Alliantie en gemeente een motivatie waarom voor deze locatie geen stadsverwarming aangelegd wordt. Hierdoor is de vergunning nog niet verleend.

Er is ook vertraging opgetreden door een tekort aan heipalen. Hierover is een brief verspreid op IJburg. Voorbereidende werkzaamheden starten als meer bekend is over de vergunning. Planning is om in januari 2018 te starten met de bouw.

Vragen uit de zaal

Profiel van de mensen die hier komen, blijft dat hetzelfde? Nee, pas een maand of drie voor oplevering worden de mensen geselecteerd. Het kunnen mannen en vrouwen zijn, maar de meeste statushouders zijn mannen.

Plan openbare ruimte

De tekening is in de zaal te zien. Wat volgt er nog? De kop van de Jean Desmetstraat wordt nog met restaurant Y-grec besproken en de groene kade met het pad wordt verder uitgewerkt. Ook komt er nog een gesprek over het gebruik van de moestuinbakken en plaatsing van de speeltoestellen.

Veiligheid in de wijk

Naar aanleiding van het eerder gepresenteerde onderzoek van Jasper van Leeuwen vertelt de veiligheidscoördinator Joe Jordan over de aanpak in de buurt. De ervaring op de Wenckebachweg (AZC) is dat er weinig incidenten zijn rondom het complex daar. Uiteraard zullen alle netwerkpartners ook bij dit project samenwerken en aanspreekbaar zijn.

Vraag uit de zaal

Is het voetbalveld verdwenen? Er wordt geen voetbalveld aangelegd, maar er is wel ruimte om op het gras te voetballen.

Project Lopend Vuurtje

Safoan Mokhtari vertelt over dit project dat ‘ongewone ontmoetingen’ tot doel heeft. Pedja van sportschool Kimekai Gym doet mee, de politie en jongerencentrum Ytopia nodigt ook jongeren uit. Wie wil kan zich aanmelden.

Onderwerpen voor de volgende Meetup

Maureen Linthout , gebiedscoördinator IJburg bij stadsdeel Oost doet een oproep: wie wil meewerken aan de agenda van de volgende Meetups? Meld je aan via m.linthout@amsterdam.nl

Gescheiden afval

Janneke Verwey en Jeske Rutgers werken samen met de gemeente op het gebied van afval en gft. Veel mensen waren razend enthousiast dat er al 900 handtekeningen zijn opgehaald om groene bakken te vragen van de gemeente. Ook hotspots willen zij aanpakken. Denk aan vieze containerlocaties, meer adoptie van afvalbakken en nu ook het stimuleren van apart inzamelen van karton. De actie loopt tot het eind van het jaar.

Hulpvraag

We zijn op zoek naar mensen die al echte ervaring hebben in buurtprojecten met en voor statushouders op het gebied van bijvoorbeeld ontmoeting, sport, oefenen met taal, vrijwilligersactiviteiten, etc. Ben je zelf zo iemand en wil je straks een rol hebben bij het organiseren van een samenhangend programma voor de jongeren? Meld je dan aan bij gebiedsmakelaar Ellen Weers via E: E.Weers@amsterdam.nl

Contact

Vragen en reacties kunt u sturen naar: Gebiedsteamijburg.zeeburgereiland.SDO@amsterdam.nl