AMSTERDAM - Amsterdam levert de komende drie jaar gekapte bomen uit de stad aan de Stichting Stadshout. Stadshout verwerkt de Amsterdamse bomen duurzaam en geeft het hout een tweede leven in onze eigen stad, bijvoorbeeld in straatmeubilair, meubels of decoratie.

Stichting Stadshout
In Amsterdam staan meer dan een miljoen bomen. Jaarlijks worden alleen al 3.000 straatbomen gekapt, ongeveer 30 tot 50% daarvan is geschikt als zaaghout. De rest wordt versnipperd, ecologisch verwerkt of gaat als biomassa naar energiecentrales voor groene energie. Tot nu toe werd al het gekapte hout afgevoerd door de aannemers die de kap uitvoeren. Door de levering aan Stichting Stadshout wil Amsterdam er voor zorgen dat meer Amsterdams hout (her)gebruikt wordt voor duurzame toepassingen.

Amsterdam: circulaire stad
Amsterdam heeft flinke ambities op het gebied van duurzaam bouwen en ondernemen. Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid): “Amsterdam streeft naar 100% circulair bouwen door materialen zo hoogwaardig en lokaal mogelijk te hergebruiken. Gekapt hout een tweede leven geven door levering aan Stichting Stadshout past goed in dat streven, want op deze manier kan het gekapte hout van bomen uit onze stad duurzaam gebruikt worden. Met dit circulair principe levert de gemeente Amsterdam een bijdrage aan het toekomstbestendig en duurzaam inrichten van de openbare ruimte in de stad.”

Centrale houtbank
Ook na de periode van drie jaar wil de gemeente Amsterdam de circulaire markt blijven voorzien van gekapt hout. Een centrale houtbank kan bijvoorbeeld de distributie van het hout centraal regelen. Alle gekapte stammen en houtsnippers worden daar opgeslagen, zodat het in de stad opnieuw gebruikt kan worden door bouwbedrijven en meubelmakers. Momenteel worden haalbaarheidsstudies naar een centrale houtbank uitgevoerd.