AMSTERDAM - Bewoners die hun interesse kenbaar hebben gemaakt voor het bijwonen van de Meetups 13A, ontvangen hierbij een uitnodiging voor de tweede bijeenkomst op maandag 9 oktober 2017, van 19.45 tot 21.30 uur in de Flexbieb IJburg aan de Talbotstraat 46. Inloop vanaf 19.30 uur.

Meetups 13A

Stadsdeel Oost is voor de zomer gestart met de zogenoemde Meetups 13A. Dit zijn terugkerende bijeenkomsten in de buurt waar iedereen kan binnenlopen. Een Meetup is een platform:

  1. voor het delen van informatie door professionals; eerst onder andere over de voortgang van de bouw, de openbare ruimteplannen, wonen in het blok (beheerconcept) en het sociaal programma. Na oplevering van het gebouw zal het met name gaan over beheer en veiligheid.
  2. voor bewoners/ondernemers om vragen te stellen; aan elkaar en aan professionals.
  3. voor bewoners/ondernemers om initiatieven/ideeën voor/met de nieuwe bewoners en de buurt te pitchen en hiervoor samenwerking te zoeken.
  4. Voor wat nodig is of actueel blijkt; bijvoorbeeld afgeven van signalen.

Voor wie?

Iedereen die belangstelling heeft voor de actuele zaken op en rond kavel 13A is welkom.

Programma

  • Welkom, terugblik en waar staan we nu?
  • Introductie van thematafels:

o Lancering van de Expeditie IJburg Rijker met het 1e filmpje (15 min)

o Inrichting openbare ruimte

o Project ‘Lopend vuurtje’

o Veiligheid in de wijk

o Schoon en duurzaam IJburg

  • Napraten
  • Afsluiting om 21.30 uur

Terugblik 1e Meetup 13A

De eerste Meetup in juli gemist? U kunt het verslag terugvinden op www.amsterdam.nl/ijburg onder de kop ‘Tijdelijke huisvesting Daguerrestraat’. Ook IJburgTV heeft een item gemaakt die te bekijken is op http://ijburgtv.nl/artikel/65285499/eerste-meetup-over-komst-statushouders-op-kavel-13a

Aanmelden

Deze uitnodiging ontvangt u dus voortaan per mail. Kent u iemand die ook geïnteresseerd is het bijwonen van de Meetups 13A? Stuur dit bericht gerust door. Diegene kan zijn/haar contactgegevens doorgeven via: Gebiedsteamijburg.zeeburgereiland.SDO@amsterdam.nl.

Vertraging

Op de Daguerrestraat kavel 13A, was de verwachting dat kort na de zomervakantie, woningcorporatie de Alliantie met de bouw van tijdelijke huisvesting voor 180 jongeren en statushouders zou starten. Inmiddels heeft u kunnen vernemen dat de start bouw vertraagd is door een landelijk tekort aan heipalen. De heipalen voor dit project zijn pas in januari 2018 beschikbaar. De bouw begint daarom niet eerder dan januari 2018.

Heeft u vragen over de huisvesting? Mail dan naar: huisvestingvluchtelingen@amsterdam.nl.