AMSTERDAM - Amsterdam trekt twee miljoen euro uit voor woningen voor statushouders. Met het geld kunnen projectontwikkelaars privaat vastgoed verbouwen tot woningen. Met de nieuwe regeling zorgt de gemeente Amsterdam niet alleen voor minder leegstaande kantoren, maar ook voor goede en betaalbare woningen voor een groep die het dringend nodig heeft. 

Amsterdam heeft een grote opgave rond de huisvesting van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Dit zorgt voor extra druk op de woningmarkt. Tot en met 2018 bouwt Amsterdam 2700 extra woningen speciaal voor statushouders. Dit gebeurt vooral door lege (kantoor)panden te verbouwen tot woonruimte en door tijdelijke bouw voor tien jaar te realiseren. 

Marktpartijen bouwen momenteel weinig woningen voor statushouders. Amsterdam wil daarom met deze subsidieregeling de huisvesting voor deze groep mens stimuleren. Wethouder Laurens Ivens (Wonen): ‘Na Rijksvastgoed, gemeentelijk vastgoed, corporatiebezit en nieuwbouw, richten we nu onze pijlen op privaat vastgoed. Projectontwikkelaars kunnen meer bouwen voor statushouders, en we hopen hen met deze financiële steun over de drempel te helpen.’ De subsidie bedraagt €10.000 per betaalbare woning voor statushouder. 

Statushouders en jongeren
Amsterdam nodigt ontwikkelaars uit om na te denken over het huisvesten van verschillende doelgroepen. Door extra woonruimte voor statushouders te creëren, blijven er voldoende corporatiewoningen over voor andere kwetsbare groepen en gewone woningzoekenden. Het is per project de bedoeling dat de helft van de woningen bestemd is voor statushouders, en de andere helft voor jongeren. De gemeente vindt het belangrijk dat nieuwe bewoners zo snel mogelijk deel gaan uitmaken van de buurt waarin zij wonen. Het leren van de taal, het vinden van werk of het aanbieden van onderwijs zijn daar onderdeel van. 

Vanaf eind maart kan er subsidie worden aangevraagd voor de bouw van woningen voor statushouders via: www.amsterdam.nl/subsidies