AMSTERDAM - Het college van B en W heeft op dinsdag 7 augustus Truze Lodder per direct benoemd als tijdelijke voorzitter van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Amsterdam. Deze benoeming is in overleg met de leden van Raad van Toezicht en de directie van het Stedelijk Museum Amsterdam tot stand gekomen.

Mevrouw Lodder heeft de opdracht voortvarend leiding te geven aan het proces om de volledige Raad van Toezicht te vernieuwen. De bedoeling is nog voor het einde van dit jaar een nieuwe samenstelling van de Raad van Toezicht te hebben.

Met de komst van mevrouw Lodder krijgt het museum een voorzitter a.i. met ruime bestuurlijke en toezichthoudende ervaring in de culturele en maatschappelijke sector. Zij was onder meer zakelijk directeur van De Nederlandse Opera, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Nederlandse Spoorwegen, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Universiteit Maastricht en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van het Van Gogh Museum. Momenteel is zij bestuurslid van het Pensioenfonds HAL en voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nationaal JeugdOrkest.