AMSTERDAM - In een stad kunt u wonen, werken én vertoeven in uw vrije tijd. U kunt het één doen, of het ander. Of misschien doet u het gewoon alle drie. Hoe dan ook: Amsterdam is een ‘gemengde’ stad. En hoe beter vermengd, hoe aantrekkelijker de stad.

Het Trendrapport Stad 2016 laat Amsterdamse ontwikkelingen zien in wonen, werken en vrije tijd. Het is goed om te weten en snáppen wat deze ontwikkelingen zijn. Trends van vandaag zeggen namelijk wat over het Amsterdam van de toekomst. Als u meer wilt weten, lees dan het rapport(PDF, 18 MB)

Booming en blurring

Als u ergens woont waar u óók boodschappen doet, uit eten kunt, en er plek is voor een fietsenmaker, financieel adviseur of fysiotherapeut, dan woont u in een gemengde stad. Een gemengde stad heeft een functiemix en is aantrekkelijk voor mensen met verschillende achtergronden en voor allerlei soorten bedrijven en organisaties. Interactie tussen mensen, bedrijven en ideeën stimuleert kennisuitwisseling en innovatie. En dat werkt ‘booming’. Als grenzen tussen wonen, werken en recreëren vervagen, spreken we over ‘blurring’. Het zijn trends in Amsterdam.

Hét voorbeeld is Amsterdam

Hoe beter de menging tussen wonen, werken en vrijetijdbesteding is, hoe meer een stad economisch groeit. Functiemenging zorgt vaak voor gezellige en aantrekkelijke gebieden, is veiliger door meer toezicht op vele momenten van de dag, en is efficiënter en duurzamer in ruimtege­bruik. Al eerder bleek: Nederland is éen van de meest innovatieve kenniseconomieën van Europa. Amsterdam is internationaal hét voorbeeld van een functioneel gemengde stad.

Meer en minder

In Amsterdam zijn er gebieden die meer of minder zijn gemengd. Minder menging gebeurt bijvoorbeeld als het aandeel werkende mensen in een wijk afneemt, zoals in grote delen van stadsdeel Zuid en Oost. Minder menging heb je ook als de ambachtelijke schoenmaker verdwijnt en als nieuwe winkels zich alleen richten op toeristen. Méér menging zie je bijvoorbeeld op de Zuidas. Naast kantoren werden hier de laatste jaren veel woningen gebouwd.

Meer lezen?

Op 3 oktober nam het College van B&W kennis van Het Trendrapport Stad 2016. Het rapport is een verkenning van de ruimtelijk-economische functiemenging in Amsterdam. Het geeft aanleiding tot gesprek, discussie en verder onderzoek en biedt informatie voor projecten die Amsterdam de komende jaren vormgeven, zoals Koers 2025 en de nog op te stellen omgevingsvisie.