AMSTERDAM - Voor doorgaand touringcarverkeer geldt vanaf 13 april een nieuw inrijverbod op de routes Amstel-Rokin-Damrak en de zuidelijke lus Spuistraat-Nieuwezijds Voorburgwal.

Uit een telling in 2016 is gebleken dat circa 60% van het touringcarverkeer op de route Amstel – Rokin – Damrak doorgaand touringcarverkeer is. Dit verkeer heeft dus geen bestemming in de binnenstad. Daarmee vormt dit doorgaand verkeer een aanzienlijk deel van het totale touringcarverkeer op deze route. We monitoren het verkeer na invoering van deze maatregel.

Met het inrijverbod zet de gemeente een volgende stap om het touringcarverkeer de komende jaren zoveel mogelijk om het drukke stadshart heen te leiden naar plekken buiten het centrum. Dit verbetert de doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid en maakt de binnenstad prettiger voor bewoners en bezoekers van Amsterdam. De Vijzelstraat kent al een inrijverbod voor touringcars.

Vanwege de snelle invoerdatum is besloten om een uitzondering te maken voor touringcars met een bestemming in de binnenstad. Het blijft dus wel mogelijk om onder toezicht van stewards passagiers te brengen en af te halen op de vier halteerplekken in de buurt van toeristische trekpleisters zoals musea en andere culturele instellingen op de routes. Touringcarchauffeurs die geen directe bestemming hebben in het gebied en het inrijverbod negeren, lopen het risico op een boete van 90,- euro.

Er is een beperkt aantal plekken in de stad waar touringcars mogen stoppen om toeristen te laten in- en uitstappen. Sinds 2012 is het aantal touringcars op vier van deze plekken met 43% toegenomen. Ten opzichte van 2014 blijft het aantal echter stabiel.

Milieuzone Touringcar vanaf 1 januari 2018

Vanaf 1 januari 2018 gaat de milieuzone autobussen en touringcars in voor touringcars (autobussen, voertuigcategorieën M2 en M3) ouder dan (DET)1-1-2005. De milieuzone geldt ook voor autobussen en touringcars met een buitenlands kenteken en bussen voor het openbaar vervoer. Autobussen of touringcars gebouwd na 1-1-2005 mogen de milieuzone wel in.

De bewoners en ondernemers van Amsterdam willen een aantrekkelijke en leefbare binnenstad. Dat is een verantwoordelijkheid van de gemeente, maar ook van ondernemers. Het nieuwe verbod  is tot stand gekomen na overleg met zowel de touringcarbranche als het (toeristisch) bedrijfsleven - Stichting Welkom Amsterdam, KNV-bus, Vereniging Amsterdam City en Guidor. Het weren van touringcars is een prioriteit van het bestuur van stadsdeel Centrum en een van de maatregelen in het stedelijk programma Uitvoeringsagenda Mobiliteit.