AMSTERDAM - De komende drie weken gelden strengere maatregelen voor de horeca. Dit betekent voor horecaondernemers minder klanten binnen en een beperking in groepen buiten. Om binnen de geldende noodverordening horecaondernemers komende winter toch zoveel mogelijk ruimte te geven, wordt de regeling die het voor Amsterdamse horecaondernemers mogelijk maakt om hun terras te vergroten vanaf 1 november verlengd tot 1 maart 2021. Dit maakt het mogelijk met het in acht nemen van de 1,5 meter buiten op een terras te zitten. De komende drie weken mogen tussen 21.00 uur en 22.00 uur geen nieuwe klanten komen en bestellingen plaatsen. Ook geldt er een maximum van 40 personen, exclusief personeel. Elke verandering in inschaling waakzaam, zorgelijk en ernstig is aanleiding de vergunde terrassen te heroverwegen.


Burgemeester Halsema besloot in mei dat terrassen verruimd mochten worden op pleinen en stoepen om de horeca letterlijk meer ruimte te geven in deze coronatijd met de verplichte 1,5 meter. Mensen zijn in deze tijd voor een drankje vaak liever buiten dan binnen. Dit moet vanzelfsprekend binnen de mogelijkheden van de geldende noodverordening. Ook moet de volksgezondheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid, leefbaarheid de met de tijdelijk grotere terrassen natuurlijk gegarandeerd zijn. Parasols en terrasverwarming zijn toegestaan als deze voldoen aan de geldende beleidsregels.

Elk stadsdeel beoordeelt de situatie van de terrassen in de buurt. Wanneer de druk op de bereikbaarheid, leefbaarheid en openbare ruimte te groot wordt, worden terrasuitbreidingen niet verlengd. Zo moeten voetgangers een terras altijd op voldoende en veilige afstand kunnen passeren, mogen overlast voor omwonenden en de parkeerdruk in een wijk niet te groot zijn.

Openingstijden terrassen deels verruimd
Om horecaondernemers tegemoet te komen worden de sluitingstijden voor winterterrassen deels verruimd. In woongebieden met horeca wordt de sluitingstijd voor horecaterrassen 22.00 uur; vorige winter was dat 20.00 uur. De gemeente volgt uiteraard de aanwijzing van het Rijk over de sluitingstijden voor de horeca en het maximaal aantal bezoekers. In geval de gister afgekondigde maatregelen op enig moment worden versoepeld zijn de sluitingstijden als opgenomen in de tijdelijke beleidsregels van toepassing.

Nieuwe aanvraag vergunning niet nodig, parkeernorm wordt belangrijker
Ondernemers met een tijdelijke verruiming van het zomerterras hoeven niet opnieuw een volledige aanvraag in te dienen bij hun stadsdeel voor een verruimd winterterras. Zij krijgen hierover bericht van de gemeente. Het blijft wel mogelijk om een nieuwe of gewijzigde aanvraag in te dienen.

Bij de beoordeling voor voortzetting van de terrasuitbreiding op parkeerplaatsen in de winter wordt de norm voor gebieden met een parkeerdruk hoger dan 90% strikter toegepast. Dat betekent dat de terrasuitbreidingen die eerder zijn toegestaan op parkeerplekken in deze gebieden waar mogelijk opnieuw worden overwogen. De stadsdelen houden daarbij rekening met de beschikbare openbare ruimte, toegankelijkheid, veiligheid en leefbaarheid.

De bemiddelingsprocedure om eventuele geschillen op te lossen blijft bestaan. De gemeente doet ook een beroep op ondernemers zelf om goed in overleg te blijven met omwonenden. Nu de periode van terrasuitbreidingen langer duurt, is handelen in samenspraak en goed overleg extra belangrijk.

Tijdelijke verruiming tot 1 maart
De verruiming van de winterterrassen is tijdelijk en geldt tot het einde van het terrasseizoen: 1 maart 2021. Tussentijdse wijziging, aanpassing, intrekking en verlenging van de tijdelijke vergunning is mogelijk. Voor horeca blijft het belangrijk de algemene richtlijnen van het RIVM te volgen: houd 1,5 meter afstand, registreer de gasten, en voor zowel medewerkers als gasten geldt: blijf bij klachten thuis.