AMSTERDAM - Vandaag, 29 september 2023, heeft arts en hoogleraar Chris Hubert Polman de Andreaspenning ontvangen. Hij ontving deze onderscheiding na zijn afscheidsrede uit handen van locoburgemeester Hester van Buren. De heer Polman ontving de onderscheiding wegens zijn jarenlange inzet voor de gezondheidszorg in Amsterdam en Nederland.


Chris Polman zet zich sinds 1986 in voor de Amsterdamse gezondheidszorg, met name voor het welzijn van mensen met multiple sclerose (MS). Op 1 november 2023 verlaat hij vanwege zijn pensioen Amsterdam UMC.

Als decaan van de VU-faculteit Geneeskunde was hij actief betrokken bij de opleiding van medisch studenten, de bevordering van het wetenschappelijk onderzoek en de ontwikkeling van verschillende onderzoeksprogramma’s, waaronder de Neuroscience Campus Amsterdam en het VUmc MS Centrum. Tot slot is hij de afgelopen tien jaar van groot belang geweest voor het succes van de fusie tussen VUmc en AMC.

In al deze rollen toonde Polman een grote betrokkenheid bij de optimalisatie van zorg en preventie.

Andreaspenning

De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die grote prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam met een landelijke uitstraling, en aan personen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet.