AMSTERDAM - Afgelopen zaterdag, 23 december, is de heer Tom Witkamp benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de versierselen uitgereikt door locoburgemeester Arjan Vliegenthart in Driemond. Witkamp zet zich onder meer in voor de komst van het Sport- en Accomodatiecentrum MatchZo, nieuwe huur- en koopwoningen, het behoud van een buslijn en het onderhoud van de openbare ruimte in Driemond.

De heer Witkamp heeft in 2014 afscheid genomen van de Dorpsraad Driemond waar hij 25 jaar, eerst als secretaris en de laatste 12 jaar als voorzitter onbezoldigd werkzaam is geweest. Driemond is sinds 1966 onderdeel van de gemeente Amsterdam. Daarvoor was dat Geinbrug als onderdeel van de gemeente Weesperkarspel. Witkamp onderhield goede contacten met het bestuur en ambtenaren van stadsdeel Zuidoost om aandacht te krijgen voor Driemondse zaken. Een jarenlang proces met uiteindelijk de realisatie van Sport- en Accommodatie centrum MatchZO, Plan Droomzone en De Kern (29 koop- en 25 huurwoningen) zijn daar goede voorbeelden van.

Ook was en is hij nog steeds lid in verschillende functies van diverse stichtingen. Zo is Witkamp sinds 2012 onbezoldigd bestuurslid van Vrienden van het Diemerbos. Hij heeft het op zich genomen om de statuten van de stichting op te stellen. Een formele activiteit, die essentieel is voor de juridische grondslag van de stichting. Ook is hij bestuurslid van de Stichting Vrienden van de Gaaspermolen. En sinds 2006 oprichter en voorzitter van Vereniging Historische Kring Driemond. Gezien de vrijwillige werkzaamheden voor diverse stichtingen en verenigingen en zijn maatschappelijke betrokkenheid in Driemond en omgeving, is de heer Witkamp benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Eerder ontving Witkamp in 2014 bij zijn afscheid van de Dorpsraad Driemond de Tai-Ati speld. Een waardering voor de buitengewone verdiensten van het dorpshoofd.

Orde van Oranje-Nassau

De onderscheiding wordt verleend aan personen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis. Er zijn zes graden in de Orde van Oranje-Nassau. De eerste vijf graden zijn: Ridder Grootkruis, Grootofficier, Commandeur, Officier en Ridder. Een benoeming in de zesde graad betekent dat iemand tot lid benoemd is in de Orde van Oranje-Nassau.