AMSTELVEEN - Op dinsdag 28 mei is Tjapko Poppens in een buitengewone raadsvergadering geïnstalleerd als burgemeester van Amstelveen.

In een volle raadszaal werd Tjapko Poppens beëdigd door Arthur van Dijk, commissaris van de Koning in Noord-Holland. In zijn toespraak zei de Commissaris dat er steeds hogere eisen worden gesteld aan het burgemeesterschap en dat de burgemeester steeds meer bevoegdheden krijgt. Als burgemeester ben je burgervader, hoeder van de lokale democratie en zoek je de verbinding met de inwoners en de omgeving. Je ziet toe op integriteit en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid en stelt grenzen aan de rechtsstaat. Vervolgens hing locoburgemeester Herbert Raat de nieuwe burgemeester de ambtsketen om. Hij sprak de hoop uit dat Tjapko Poppens en zijn familie snel het Amstelveengevoel krijgen.

Pieter Heiliegers, burgemeester van Uithoorn, sprak Tjapko Poppens toe namens de regio. Hij benadrukte het belang om opgavegericht samen te werken en allianties aan te gaan, bijvoorbeeld waar het gaat om veiligheid en ondermijning. Hij noemde Tjapko Poppens een ervaren bestuurder en een verbinder en kijkt uit naar de collegiale samenwerking in de regio. Hans Bulsing, plaatsvervangend voorzitter van de raad, schetste in zijn toespraak een beeld van de stad en van de dossiers waar de kersverse burgemeester mee te maken gaat krijgen. Hij wenste Tjapko Poppens namens de raad veel succes in de uitvoering van het ambt en overhandigde hem de voorzittershamer.

Als laatste nam de nieuwe burgemeester zelf het woord. Hij bedankte alle sprekers, de vertrouwenscommissie en de raad en zei met veel zin aan het ambt te beginnen en zo snel mogelijk met zijn vrouw en drie kinderen naar Amstelveen te willen verhuizen. Hij sprak lovende woorden over Amstelveen: groen, aantrekkelijk om te wonen, internationaal en economisch sterk in de Metropoolregio. Tjapko Poppens wil graag aan de slag met college en raad om inhoud en vorm aan het gemeentebestuur te geven. Als burgemeester ziet hij zichzelf vooral als bruggenbouwer en verbinder. Hij wil zichtbaar en aanspreekbaar zijn, in de stad en in de regio. In een snel veranderende samenleving met grote opgaven wil hij tegenstellingen overbruggen en belangen bij elkaar brengen, zodat Amstelveen een stad blijft waar mensen zich thuis voelen, ongeacht nationaliteit, achtergrond, religie, cultuur of geaardheid. Daarnaast benadrukte hij het belang om in de regio samen te werken, gebruik te maken van elkaars kracht en daarmee de positie van de regio te versterken.

Hij wil snel kennismaken met de stad en haar inwoners. Ontmoeten, luisteren, horen wat er leeft onder inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen, in de stad en buiten de stad.

Zie ook: Installatietoespraak Tjapko Poppens.