AMSTERDAM - Op woensdag 21 maart zijn er in Amsterdam verkiezingen voor de gemeenteraad en de nieuwe stadsdeelcommissies.

Tegelijkertijd vindt er een landelijk raadgevend referendum plaats over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Hier 10 praktische tips en weetjes over de verkiezingen.

1. Nieuw: verkiezingen stadsdeelcommissies

Nieuw is dat u vertegenwoordigers kiest uit uw eigen woongebied die deel gaan uitmaken van de stadsdeelcommissie. Deze commissie adviseert het dagelijks bestuur en het bestuur van de stad over de toekomst van het stadsdeel, de inrichting van het stadsdeel en de uitvoering van werkzaamheden. Meer weten?

2. Wie mag stemmen?

Voor de gemeenteraadsverkiezing, de stadsdeelcommissieverkiezing en het referendum gelden verschillende voorwaarden om te mogen stemmen. Sommige Amsterdammers ontvangen drie stempassen, andere een of twee of helemaal geen.

3. Weet u al op wie u gaat stemmen?

Misschien kan een van de online stemhulpen u helpen. Speciaal voor Amsterdam zijn de Stemwijzer (gemeenteraadsverkiezing) en de Kandidatenwijzer (stadsdeelcommissieverkiezingen) ontwikkeld. Op amsterdam.nl/verkiezingen vindt u een overzicht van alle kandidatenlijsten.

4. Meenemen: stempas én identiteitsbewijs

Om uw stem uit te mogen brengen, moet u uw stempas(sen) én een geldig identiteitsbewijs meenemen naar het stembureau.

5. Geen stempas?

Heeft u nog geen stempas ontvangen of bent u die kwijt? Dan kunt u, op vertoon van uw identiteitsbewijs, tot uiterlijk 20 maart 12.00 uur persoonlijk een nieuwe stempas aanvragen bij een van de Stadsloketten. Schriftelijke verzoeken voor een nieuwe stempas moeten uiterlijk op vrijdag 16 maart binnen zijn. U stuurt uw verzoek naar de afdeling Basisinformatie van de gemeente Amsterdam, Postbus 2752 1000 CT Amsterdam.

6. Geldig identiteitsbewijs

Voor het stemmen mag uw identiteitsbewijs verlopen zijn, maar niet langer dan vijf jaar. Geldige identiteitsbewijzen zijn een Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Of eventueel een identiteitsdocument uit een ander EU-land of uit Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland (geen rijbewijs) of IJsland.

7. Waar kunt u stemmen?

  • Voor het referendum kunt u in heel Amsterdam stemmen. U mag zelf kiezen bij welk stembureau. Voor het referendum kunt u ook buiten Amsterdam stemmen, maar dan heeft u wel een zogeheten kiezerspas nodig.
  • Voor de gemeenteraadsverkiezing kunt u in heel Amsterdam stemmen. U mag zelf kiezen bij welk stembureau.
  • Voor de stadsdeelcommissieverkiezing kunt u alleen stemmen in uw eigen woongebied. Een stadsdeel bestaat uit twee tot vier gebiedsdelen. Binnen dat gebiedsdeel mag u zelf kiezen bij welk stembureau u stemt. Kijk voor een overzicht van de woongebieden op www.amsterdam.nl/verkiezingen.

8. Al uw stemmen tegelijk uitbrengen?

Wilt u gelijktijdig stemmen voor de stadsdeelcommissie, de gemeenteraad én het referendum? Gaat u dan naar het stembureau dat op uw stempas vermeld staat of naar een ander stembureau binnen uw woongebied.

9. Locaties en openingstijden van de stembureaus

De meeste stembureaus zijn op 21 maart geopend van 7.30 tot 21.00 uur. Voor sommige locaties gelden afwijkende openingstijden.

10. Iemand machtigen

Kunt u zelf niet stemmen? Dan is het mogelijk om een andere kiezer voor u te laten stemmen. U regelt dit via een volmacht. Er zijn twee vormen van volmacht: een onderhandse volmacht en een schriftelijk aangevraagde volmacht. Lees hier welke soort voor u geschikt is en hoe het werkt.