AMSTERDAM - Tijs van Lieshout, op 1 oktober gestart als Commandant Brandweer Amsterdam-Amstelland, is door het Veiligheidsbestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland per die datum tevens aangewezen als Directeur Veiligheidsregio en secretaris van het Veiligheidsbestuur Amsterdam-Amstelland.


Dit vooruitlopend op een aantal belangrijke wijzigingen in de aansturing en organisatie van de Veiligheidsregio. Het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft de wens om de huidige inrichting en invulling van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland te verbeteren. Er is behoefte aan betere integrale samenwerking binnen en buiten de regio, een strategische agenda en een sterkere informatiepositie. Met de komst van de nieuwe commandant van de brandweer Amsterdam-Amstelland ontstaat gelegenheid om deze ambities te realiseren. Hierdoor krijgt de Veiligheidsregio een duidelijk gezicht en kan de veiligheidsregio zich verder door ontwikkelen.

De opdracht om de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland te versterken bestaat naast de opdracht die Van Lieshout heeft om de modernisering van de brandweer verder te brengen.

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is een van de 25 veiligheidsregio's in Nederland. Amsterdam-Amstelland bestaat uit de gemeenten: Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn. Binnen de veiligheidsregio werken gemeenten, brandweer, geneeskundige diensten, politie, Openbaar Ministerie en andere publieke en private (veiligheids-) partners samen aan het beheersen van risico’s, brandweerzorg, hulpverlening en voorbereiding op crises.