AMSTERDAM - Het Tijl Uilenspiegelplein wordt opnieuw ingericht. In 2015 is de verbouwing van de Tijl Uilenspiegelschool voltooid. De tijdelijke lokalen die 17 jaar naast de school hebben gestaan, zijn in oktober 2015 dan ook eindelijk verwijderd. Nu is het vooral een stenen plein. Niet uitnodigend voor kinderen om te spelen.

De school heeft in 2015 de intentie uitgesproken dat het schoolplein na schooltijd mag worden gebruikt door de omgeving. Voor het stadsdeel aanleiding om samen het plein aan te pakken om te zorgen dat dit een fijne, kindvriendelijke en meer groene plek wordt voor de schoolkinderen en de kinderen uit de buurt. Ook wordt in samenwerking met de school een deel van de openbare ruimte grenzend aan de school meegenomen, omdat hier tijdens de pauzes de kinderen van bovenbouw buiten spelen. Een bijzondere samenwerking tussen de Tijl Uilenspiegelschool en Stadsdeel West.

Subsidie Amsterdamse Impuls Schoolpleinen

De Tijl Uilenspiegelschool heeft met ondersteuning van stadsdeel West een subsidie-aanvraag ‘Amsterdamse Impuls Schoolpleinen’ ingediend bij de gemeente Amsterdam. Deze subsidie wordt toegekend aan scholen die hun schoolpleinen zo (her)inrichten dat deze uitdagen tot bewegen én rainproof, duurzaam en educatief zijn. Daarnaast moet het schoolplein na schooltijd openbaar toegankelijk zijn. Augustus 2017 is de subsidie toegekend en konden we verder.

Planning

Tijdens de inloopbijeenkomst op 2 oktober 2017 zijn er verschillende vragen en verzoeken verzameld. Het ontwerp voor de openbare ruimte wordt op 31 oktober 2017 voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel West; waarna het een definitief ontwerp wordt. De planning is dat de werkzaamheden voor de openbare ruimte starten rond half november en de werkzaamheden eind december 2017 zijn afgerond.

Een kindvriendelijk plein van iedereen

Omdat het hier gaat om een plein voor schoolkinderen en kinderen van de buurt, zijn zowel omwonenden als leerlingen betrokken bij de plannen. Onder leiding van Stichting Operatie Periscoop hebben omwonenden en leerlingen van de Tijl Uilenspiegel- en Al Wafaschool tussen november 2015 en juni 2016 hun ideeën en wensen kenbaar gemaakt. Op 4 november 2015 is bijvoorbeeld een bewonersavond georganiseerd, waarbij omwonenden input mochten leveren voor een schetsontwerp.

Meer informatie

Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met projectleider Kamal Taouali via e-mail k.taouali@amsterdam.nl. U kunt ook terecht bij Chantal Buitenhuis, gebiedsmakelaar van de Erasmusparkbuurt via: telefoonnummer 06 83 632 404 of e-mail c.buitenhuis@amsterdam.nl